Z jejích slov vyplýná pohoršení a nechuť mít dál cokoli společného s danou politickou stranou.

Co říkáte na současnou situaci Věcí veřejných ve vládě?
Věci veřejné sklízí, co samy zasely. Díky osobním ambicím několika vrcholných představitelů VV, ideové nevyhraněnosti a absenci koncepce strany, se nejedná ve vládě o poctivou práci pro tuto zemi, o službu občanům a našim voličům. Volič a dokonce i zbytek členské základny je to poslední, co naše špičky zajímá. VV by měly vládu opustit. Boj o koryta nikoho nezajímá, občané potřebují vládu funkční, nikoliv paralyzovanou excesy VV.

Souhlasí hradecká buňka s postupem centrály?
Ve straně fungují naprosto nedemokratické principy. Za názor klubu se mnohdy vydává názor předsedy. Existují i silně kritické hlasy. Ty jsou ale opomíjeny. Já sama se s touto situací nemohu ztotožnit a rozhodla jsem se členství v této straně ukončit. Cítím se podvedena a hluboce zklamána. To již od chvíle, kdy třeba v komunálních volbách docházelo k násilné manipulaci s pořadím kandidátů. Nebylo lehké s čistým štítem dovést kandidátku k volbám. Lituji, že jsem k rozhodnutí se distancovat, nepřistoupila dřív.

Jak se díváte na nynější skandalizaci předních představitelů ve vaší straně?

Považuji vše za obrovskou ostudu a nepřijatelný stav uvnitř VV. Nedivím se, že se toho novináři chopili a nemyslím si, že by to byla práce kmotrů. Neblahé osobní zkušenosti s nejrůznějšími manipulacemi a diktátorskými postupy mi spíš říkají, že vše je bohužel pravda. Ještě jednou se občanům omlouvám, že jsem kdy za tuto partu kopala, byla jsem podvedena. Vše kolem VV nepovažuji za skandalizaci, nýbrž za zveřejnění smutného reálného stavu.