Stavba školy na novém Hradci Králové. Přes veškeré potíže byla v roce 1929 zahájena stavba nové školy a slavnostně otevřena 31. srpna 1930.

Stavba školy na Novém Hradci Králové. Přes veškeré potíže byla v roce 1929 zahájena stavba nové školy a slavnostně otevřena 31. srpna 1930.

Škola byla od založení, zvláště pak od jejího výrazného rozšíření, chloubou a přirozeným kulturním a společenským centrem Nového Hradce Králové.

Škola byla od založení, zvláště pak od jejího výrazného rozšíření, chloubou a přirozeným kulturním a společenským centrem Nového Hradce Králové.

Dějiny střední odborné školy veterinární v Hradci Králové – Kukleny sahají do 80. let 19. století. Roku 1943 byla při rolnické a hospodářské škole otevřena i rolnická učňovská a zahradnická škola.

Dějiny střední odborné školy veterinární v Hradci Králové - Kukleny sahají do 80. let 19. století. Roku 1943 byla při rolnické a hospodářské škole otevřena i rolnická učňovská a zahradnická škola.

Od roku 1958 poté zahájila v budově školy svou činnost čtyřletá Zemědělská technická škola – obor veterinární. Nové zaměření školy si vyžádalo velké množství změn.

Od roku 1958 poté zahájila v budově školy svou činnost čtyřletá Zemědělská technická škola - obor veterinární. Nové zaměření školy si vyžádalo velké množství změn.

Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Zahájením výuky bylo odstraněno směnné vyučování na ZŠ SNP, Jih, Pospíšilova třída a Šimkova ulice. Na školu v prvním roce nastoupilo 316 dětí a vyučovalo zde 14 učitelů.

Základní škola na Slezském předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Zahájením výuky bylo odstraněno směnné vyučování na základních školách SNP, Jih, Pospíšilova třída a Šimkova ulice. Na školu v prvním školním roce nastoupilo 316 dětí a vyučovalo zde 14 učitelů.

V roce 1979-80 se poprvé na škole Sever objevila speciální sportovní třída se zaměřením na fotbal, což byl počátek sportovního zaměření školy.

V roce 1979 - 1980 se poprvé na škole Sever objevila speciální sportovní třída se zaměřením na fotbal, což byl počátek sportovního zaměření školy.

(Za materiály děkujeme uvedeným školám.)
(V dalším díle 31. května si připomeneme Majáles v Hradci Králové.)