Krajský soud v Hradci Králové vznikl roku 1850, po roce 1949 do jeho působnosti přešlo území zrušeného krajského soudu v Jičíně a po roce 1960 i území krajského soudu v Pardubicích.

Krajský soud v Hradci Králové vznikl roku 1850, po roce 1949 do jeho působnosti přešlo území zrušeného krajského soudu v Jičíně a po roce 1960 i území krajského soudu v Pardubicích.

Městské lázně byly poprvé otevřeny roku 1933 a jejich budova je dnes památkově chráněna. Budova byla postavena podle návrhu architekta Oldřicha Lisky a stála 55 milionů korun.

Městské lázně byly poprvé otevřeny roku 1933 a jejich budova je dnes památkově chráněna. Budova byla postavena podle návrhu architekta Oldřicha Lisky a stála 55 milionů korun.

Městská elektrárna roku 1911. Historie vodní elektrárny se odvíjí od okamžiku, kdy se radní města rozhodli ochránit své obyvatele před povodněmi, které pravidelně působily řeky Labe a Orlice.

Městská elektrárna roku 1911. Historie vodní elektrárny se odvíjí od okamžiku, kdy se radní města rozhodli ochránit své obyvatele před povodněmi, které pravidelně působily řeky Labe a Orlice.

Most přes jez v roce 1925. Stavbu elektrárny na Labi zadalo zastupitelstvo města roku 1908. Projekt stavby vodního díla vypracoval ředitel Elektrických podniků pražských Karel Novák.

Most přes jez v roce 1925. Stavbu elektrárny na Labi zadalo zastupitelstvo města roku 1908. Projekt stavby vodního díla vypracoval ředitel Elektrických podniků pražských Karel Novák. 

Hradecká kasárna vedle městských sadů.Později ředitelství Čs. státních drah.

Hradecká kasárna vedle městských sadů. Později ředitelství Čs. státních drah.

Hotel Grand.

Hotel Grand.

(zdroj: fotohistorie.cz)
(Další díl již 27. 9. z Novobydžovska.)