První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1359. Mezi památky obce patří barokní kaple, socha Svatého Václava, kaple Panny Marie a bývalý zámek (dnes slouží jako domov důchodců).

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1359. Mezi památky obce patří barokní kaple, socha Svatého Václava, kaple Panny Marie a bývalý zámek (dnes slouží jako domov důchodců).

Místní jméno vzniklo nejspíše z německého jména Homburg, a to zkomolením z „hohen Burg“ („na vysokém hradě“). Obcí protéká řeka Cidlina a v okolí se nachází několik rybníků.

Místní jméno vzniklo nejspíše z německého jména Homburg, a to zkomolením z „hohen Burg“ („na vysokém hradě“). Obcí protéká řeka Cidlina a v okolí se nachází několik rybníků.

Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1957. V roce 1959 hospodařilo na výměře 280 ha. V roce 1961 došlo ke sloučení s Měníkem a Bydžovskou Lhotkou.

Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1957. V roce 1959 hospodařilo na výměře 280 ha. V roce 1961 došlo ke sloučení s Měníkem a Bydžovskou Lhotkou.

Sbor dobrovolných hasičů Humburky byl založen roku 1898. V roce 1998 proběhly oslavy 100 let založení sboru a při této příležitosti se uskutečnilo Setkání rodáků a přátel obce.

Sbor dobrovolných hasičů Humburky byl založen roku 1898. V roce 1998 proběhly oslavy 100 let založení sboru a při této příležitosti se uskutečnilo Setkání rodáků a přátel obce.

Při zakládání sboru hasičů hlavními iniciátory založení hasičského spolku byli Fr. Kohl – starosta a Ant. Nechvátal – učitel. Z jejich popudu byla svolána „valná schůze občanů a přátel hasičské myšlenky“, při které se k hasičům přihlásilo 21 občanů.

Při zakládání sboru hasičů a hlavními iniciátory založení hasičského spolku byli pánové Fr. Kohl - starosta obce a Ant. Nechvátal - učitel místní školy. Z jejich popudu byla svolána „valná schůze občanů a přátel hasičské myšlenky“, při které se k hasičům přihlásilo 21 občanů.

Obec pořádala a stále pořádá několik kulturních akcí, například dětský den, čarodějnice, vítání občánků, sportovní, hasičské akce a plesy.Zdroj: Obecní úřad Humburky, Sbor dobrovolných hasičů Humburky.

Obec pořádala a stále pořádá několik kulturních akcí, například dětský den, čarodějnice, vítání občánků, sportovní, hasičské akce a plesy.

(Zdroj: Obecní úřad Humburky, Sbor dobrovolných hasičů Humburky.)
(Další díl již 3. května ze Smidar.)