close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

Území Nechaniska se stalo 3. července dějištěm rozhodující bitvy prusko rakouské války v roce 1866. Město Nechanice a jeho okolí je známé díky skupinám hudebníků, kteří v druhé polovině 19. století putovali za výdělkem takřka po celém světě. A z Nechanic pocházejí některé významné osobnosti, například malíř Ignác Raab, krajinář Jan Novopacký nebo skladatel Jan Křtitel Vaňhal.

close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

Počátky hasičství se v Nechanicích datují do roku 1867, kdy byl založen „Sokol“ nechanický, který do svého působení pojal i hasičskou myšlenku. V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou a jako takový působil až do roku 1878. Roku 1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem „Tělocvičná a hasičská jednota „Sokol“ v Nechanicích“.

close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

Město Nechanice, které na svůj nemalý náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až 1905 dobrovolný, avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což vedlo stále k mnohým nepříjemnostem. A v tomto zmatku, který zde vládl, byl založen v roce 1905 „Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích“.

close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

V roce 1935 oslavil sbor hasičů 35 let. Při slavnosti město navštívil Prokop Holý z 4. pěšího pluku. V říjnu roku 1935 hasiči koupili domek po paní Peřinové a po menších úpravách ho změnili na Hasičskou zbrojnici. V roce 1947 se započala výstavba nové Hasičské zbrojnice, která byla dokončena roku 1955. Tehdejší spolek hasičů měl přibližně 100 členů.

close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

Zakladatel sokolské Jednoty v Nechanicích a její první starosta byl MUDr. Jan Štros, poslanec českého zemského sněmu, starosta Sokola kutnohorského. Roku 1939 proběhlo slavnostní otevření sokolovny. Do nové budovy byl přemístěn Bio Sokol a byl v provozu až do roku 1941, kdy byl Sokol úředně rozpuštěn.

close Jak jsme žili v Československu: Nechanicko. info Zdroj: archiv zoom_in

V pozdějších letech začala převažovat činnost několika oddílů – kopané, odbíjené, stolního tenisu, juda a jeden čas i hokeje.

Za materiály děkujeme členům oddílu T.J. Sokol Nechanice a Sboru dobrovolných hasičů Nechanice.

V dalším díle 8. 3. si připomeneme hradecké dominanty.