ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ vesnice stoupala od 50. let. Obec investovala do veřejného osvětlení a rozhlasu, opravila školní budovu a byla vystavěna sokolovna. Na snímku se nachází sušárna z roku 1968.Zdroj: archiv obce

Životní úroveň vesnice stoupala od 50. let. Obec investovala do veřejného osvětlení a rozhlasu, opravila školní budovu a byla vystavěna sokolovna. Na snímku se nachází sušárna z roku 1968.

NEDALEKO DVORA stojí barokní zámeček Blažkov. Zámek se v minulosti kvůli filmování proměnil ve francouzské luxusní sídlo bohatých důchodců. Režisér Zdeněk Zelenka zde natáčel film Černá karta.Zdroj: archiv obce

Nedaleko dvora stojí barokní zámeček Blažkov. Zámek se v minulosti kvůli filmování proměnil ve francouzské luxusní sídlo bohatých důchodců. Režisér Zdeněk Zelenka zde natáčel film Černá karta.

PRVNÍ DŘEVĚNÁ ŠKOLA stávala roku 1798 na návsi. Novou budovu vystavěla obec v roce 1881. Protože žactva ve vesnici ubývalo, byla jednotřídka uzavřena a školáci dojížděli do Skřivan.Zdroj: archiv obce

První dřevěná škola stávala roku 1798 na návsi. Novou budovu vystavěla obec v roce 1881. Protože žactva ve vesnici ubývalo, byla jednotřídka uzavřena a školáci dojížděli do Skřivan.

PO UZAVŘENÍ ŠKOLY kulturní činnost v Myštěvsi ochabla, zvláště pak ochotnické divadlo. Podařilo se však oživit místní Sokol.Zdroj: archiv obce

Po uzavření školy kulturní činnost v Myštěvsi ochabla, zvláště pak ochotnické divadlo. Podařilo se však oživit místní Sokol.

ODDÍL FOTBALISTŮ. Dále se v obci rozvíjel golf – Queen's Park Golf Club Myštěves (první známky golfové hry v Myštěvsi se datují již v roce 1930), sbor dobrovolných hasičů, rybářský spolek, jezdecký klub a šipkový klub. Všechny soubory fungují dodnes.Zdroj: archiv obce

Oddíl fotbalistů. Dále se v obci rozvíjel golf – Queen's Park Golf Club Myštěves (první známky golfové hry v Myštěvsi se datují již v roce 1930), sbor dobrovolných hasičů, rybářský spolek, jezdecký klub a šipkový klub. Všechny soubory fungují dodnes.

ZDEJŠÍ KAPELA. Hlavní kapelník byl Josef Kužela starší.Zdroj: Obecní úřad Myštěves.Zdroj: archiv obce

Zdejší kapela. Hlavní kapelník byl Josef Kužela starší.

(Zdroj: Obecní úřad Myštěves.)
(V dalším díle 24. 5. si připomeneme historii škol v Hradci Králové.)