První písemná zmínka o Bydžově je uvedena v listině českého knížete Bedřicha již z roku 1186 ve dvou variantách – „Butsou“ a „Buitsov“. Ves byla už tehdy důležitým střediskem okolní oblasti.

První písemná zmínka o Bydžově je uvedena v listině českého knížete Bedřicha již z roku 1186 ve dvou variantách - „Butsou“ a „Buitsov“. Ves byla už tehdy důležitým střediskem okolní oblasti.

V období let 1980 – 1990 byl Starý Bydžov spolu s dalšími obcemi připojen k Novému Bydžovu. Po komunálních volbách v roce 1990 je Starý Bydžov opět samostatnou obcí s obecním úřadem.

V období let 1980 - 1990 byl Starý Bydžov spolu s dalšími obcemi připojen k Novému Bydžovu. Po komunálních volbách v roce 1990 je Starý Bydžov opět samostatnou obcí s obecním úřadem.

Vítání občánků.

Vítání občánků.

Májové oslavy.

Májové oslavy.

Hasičský sbor ve Starém Bydžově byl založen 2. září roku 1886. Zakládajících členů bylo 22, zatímním velitelem se zvolil pan Jindřich Doležal.

Hasičský sbor ve Starém Bydžově byl založen 2. září roku 1886. Zakládajících členů bylo 22, zatímním velitelem se zvolil pan Jindřich Doležal.

Obecní divadlo.

Obecní divadlo.

(zdroj: Obecní úřad Starý Bydžov, děkujeme)
(Další díl již 20. 9. z Hradce Králové.)