V hale pavilonu interních oborů se mohla široká veřejnost seznámit s danou problematikou a získat informace o prevenci a včasné léčbě včetně představení vhodných pomůcek. Informování veřejnosti je důležité vzhledem k tomu, že proleženiny vznikají i v domácí péči.

Proleženiny vznikají v místech neustálého kontaktu a tlaku, kde dochází k uzavření drobných cév. Tkáně jsou pak špatně zásobovány živinami a kyslíkem a dochází k jejich postupnému odumírání. I přes veškerou dostupnou péči se dekubity v nemocničních zařízeních vyskytují u přibližně tří až pěti procentech z celkového počtu pacientů. Nejrizikovějšími místy vzniku dekubitů jsou paty, lokty, boky nebo pozadí. „Vzhledem k tomu, že následná léčba je velmi finančně i časově náročná a někdy neúspěšná, je třeba o prevenci a moderních postupech léčby dekubitů vzdělávat i laickou veřejnost," říká Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Zájemci se mohli zastavit na stánku a získat informace k problematice vzniku dekubitů, jejich prevenci i samotné léčbě. K dispozici byly antidekubitní pomůcky, jako jsou například speciální matrace do lůžka, podložní kostky či patičky.