Dopolední blok začne hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán desetiminutovým úvodním slovem. Tématu růstu a rozvoje venkovských obcí se pak bude věnovat Radim Perlín z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, pohovoří o tom, jaké jsou předpoklady a možnosti růstu obcí na venkově a vnitřních i vnějších nástrojích obcí k rozvoji. Před jedenáctou ho vystřídá odborník ze stejné fakulty téže školy Tomáš Kučera, zodpoví otázky týkající se vylidňování venkova. Dopoledne pak dále vystoupí na příklad prezident evropské asociace Leader pro rozvoj venkova Radim Sršeň, který představí koncept chytrého venkova.

Odpolední část zahájí radní pro oblast regionálního rozvoje Pavel Hečko, seznámí posluchače s plány kraje, které podpoří venkov v Královéhradeckém kraji. Konkrétní dotační tituly, které obce využívají představí Ivana Kudrnáčová z téhož úřadu. Pře druhou hodinou odpoledne dostanou v diskuzi prostor starostové obcí. Na bezplatnou konferenci je možné se registrovat online.   (vm)