Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů: Konference ISSS se vymyká z řady různých akcí tohoto typu, každoročně je vzácná tím, že se zde potkávají lidé napříč sektory. Veřejná správa, odborníci a politici. Co je ještě důležitější, že se zde potkávají přítomnost s budoucností, plánujeme lepší zítřky a k tomu nám dopomáhej informační technologie. Přesně tohle očekávám i od letošního ročníku, ale hlavně se chci potkat s lidmi a popovídat si mimo jiné o ochraně soukromí a nových cestách, jak mohou technologie a umělá inteligence lépe sloužit lidem.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: E-government je velice dynamická oblast a v rozvoji veřejné správy by měla hrát klíčovou roli. Je proto nanejvýš nezbytné, aby tato konference zaměřená na reformu veřejné správy odrážela aktuální témata a otázky, nad kterými je potřeba vést diskuzi na této úrovni, tedy s veřejností. I letos se Ministerstvo pro místní rozvoj aktivně zapojí do diskuzí a vystoupí na letošní konferenci s tématy, mezi která patří například využití elektronických nástrojů pro prodej veřejného majetku, koncept Smart Cities či analýza čerpání ze strukturálních a investičních fondů na projekty z oblasti e-governmentu a kybernetické bezpečnosti. Právě náš Integrovaný regionální operační program nabízí jednu z možností, jak podpořit moderní infrastrukturu e-governmentu a kybernetické bezpečnosti v České republice. Na ISSS chceme také nastartovat debatu o dosavadních zkušenostech s NEN, které pak hodláme zúročit v dalším postupu v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Digitalizace veřejné správy je krok ke snížení administrativní zátěže v mnoha ohledech s přímým pozitivním dopadem na občany a její zefektivnění je navíc podporováno všemi politickými subjekty. Letošní ročník by tedy měl být do jisté míry přelomový.

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje: Internet ve státní správě a samosprávě má už svoje neoddiskutovatelné místo a musíme jeho využití ještě zefektivnit. Chceme, aby symbolem úřadů nebyly dlouhé fronty u přepážek, ale aby si naši občané mohli své záležitosti vyřídit z klidu a pohodlí domova. Program ISSS je bohatý, očekávám mnoho inspirativních podnětů, které bychom mohli využít v naší další práci.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina: Vývoj IT ve veřejné správě ve srovnání s vývojem IT v ostatních oblastech velmi pokulhává. Našemu století odpovídající elektronické služby státu pro občany buď vůbec nefungují, nebo jsou složité a díky tomu v praxi nevyužívané. Centrální orgány, vláda, ministerstva a jimi přímo řízené organizace spolu nedostatečně komunikují, chybí jasně stanovený směr i cíl, kterého je nutné v oblasti rozvoje informačních technologií ve veřejné správě dosáhnout. ISSS v Hradci Králové je každoročně příležitostí společného setkávání odborníků a výměny informací o novinkách v modernizaci veřejné správy. Věřím, že i letos bude místem, kde se společně pokusíme upozornit centrální orgány na potřeby samospráv a přispějeme tak alespoň v rámci možností k rozvoji elektronických služeb pro občany našeho státu.

Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové: Konference je pro Hradec Králové pochopitelně prestižní událostí, každý rok se zde setkávají všichni důležití, kteří vytvářejí a naplňují vize veřejné správy v její datové, respektive elektronické formě. Jsem tedy rád, že Hradec je často spojován s inovacemi a novinkami v této oblasti. Na letošní konferenci by měla dorazit celá vláda, bude to tedy příležitost pro všechny k odborné diskusi na té nejvyšší úrovni.

V4DIS 2018 s podporou Visegrádského fondu nejen o rozvoji e-governmentu

Konferenci ISSS 2018 doprovází patnáctý ročník konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), který letos oficiálně podpořil i Visegrádský fond. Scházejí se zde zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky, kteří se věnují problematice informatizace společnosti a rozvoji e-governmentu, setkávají se s tuzemskými i zahraničními odborníky na tuto problematiku a vyměňují si zkušenosti i postřehy ze své práce.

Mezi klíčová témata letošního ročníku patří stav e-governmentu na lokální úrovni a jeho další rozvoj, koncept „smart cities“ a „smart regionů“ nebo využití ICT v propagaci turisticky zajímavých lokalit – to vše především z pohledu regionu V4. Zajímavé jsou i přednášky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce, využití geoinformací či zkušeností z implementace moderních technologií v širokém spektru oblastí souvisejících s veřejnou správou.

Mezi členy slovenské delegace nechybí podobně jako vloni primátor města Kežmarok Ján Ferenčák, mezi hosty je rovněž generální sekretář Únie miest Slovenska Milan Galanda, zástupci několika krajských samospráv a řada dalších. Veřejnou správu Polska na konferenci reprezentují například Monika Walczak z Ministerstva zahraničí Polska, Piotr Filipkowski z Varšavské univerzity, zástupci samosprávy města Radkow a další.

Hlavním organizátorem konference V4DIS je spolek Český zavináč, spolupořadatelem opět Kraj Vysočina, který byl hlavním realizátorem rozsáhlého projektu LDA-V4 mapujícího stav informatizace veřejné správy v regionu V4, a na celkové koncepci akce se významně podílejí města Hradec Králové a Praha. Součástí programu V4DIS 2018 je vedle obvyklých doprovodných akcí konference ISSS i tradiční nedělní VIP večer v Klicperově divadle či ocenění účastníků soutěže mladých talentů JuniorErb, kteří obdrží pamětní listy z rukou zástupce Senátu Parlamentu ČR.