Bývalá koželužna, která se nachází v hradeckých Kuklenách, zřejmě marně a dlouhou dobu čekala na svoji záchranu. Objekt je při tom cenný i z hlediska architektonického a jeho užitná hodnota při variantě přestavby mohla Hradci Králové mnohé přinést.

,,Areál je v havarijním stavu, i z tohoto důvodu stavební odbor dostal podnět od občanů k zahájení řízení. Výsledkem řízení stavebního odboru může být nařízení demolice vzhledem k zajištění bezpečnosti,“ prozradila tisková mluvčí Magistrátu města Hradce Králové Magdaléna Vlčková. Ještě před několika lety však mohl být objekt bývalé koželužny zachráněn.

Pro realizaci záměru investora, který měl s nemovitostí své plány, byla nutná změna územního plánu, což byla časová ztráta, a následně zasáhla krize. Společnost se dostala do insolvence a její závazky převzala její dceřiná firma, která měla pokračovat v záměru, ale nestalo se. „Bývalé vedení nelze zcela obviňovat, že se o majetek nestaralo, neboť pozemky i objekty jsou i dosud předmětem smlouvy. Lze vytknout, že smlouva neobsahuje termín, po jakou dobu jsou strany smlouvou vázány,“ uvedla Vlčková. A výsledek? Město Hradec Králové, majitel nemovitosti, musí spěšně řešit havarijní stav svého majetku. Část obyvatel města si myslí, že je stále ještě možné architektonický cenný objekt zachránit.

Město dnes vidí výhodu Kuklen spíš z hlediska pozemku pro budoucí investory. ,,Význam Kuklen je dnes především z pohledu volného pozemku v dané lokalitě, byt je pod budoucí smlouvou kupní. Jak dopadne stavba z roku 1881, významná z hlediska architektury, je zatím nejasné. Město má výhledově jednat, co dál. Zároveň však tvrdí, že stavba je téměř ruinou, a tak zřejmě uvažuje spíš o zbourání stavby. Část obyvatel města si myslí, že by stálo za to areál zachránit. Jedním z kroků k záchraně bývalé koželužny by podle architekta Čížka mělo být vypracování architektonicko – urbanistické studie, a to i na základě již provedeného stavebně historického průzkumu. ,,Po schválení studie zastupitelstvem a připomínkách místních komunit by čistopis studie sloužil jako podklad a zadání pro výběrová řízení na investora a následné kupní smlouvy,“ vysvětluje Čížek.

JAN ODSTRČIL