Žádosti do Programu obnovy venkova mohou obce podat do 31. prosince tohoto roku. „Mají tedy nejvyšší čas začít je zpracovávat. Aby žádost měla všechny náležitosti, byla na úrovni a úspěšně obstála, vyžaduje totiž značné úsilí. Už máme několik zájemců, kteří se na nás kvůli tomu od prvního listopadu obrátili,“ uvedl Tomáš Kytlík, který tyto a další žádosti pro obce zpracovává. Ty se na něho mohou obracet na městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou.

Program obnovy venkova předpokládá, že se v některých jeho částech budou na rozvoji obcí podílet vedle obcí i sami obyvatelé, občanské spolky a sdružení.

Pro obce je dotační program jednou z vyhledávaných možností jak dosáhnout na potřebné finanční prostředky pro svůj rozvoj. „Pro nás to jsou nejblíže dostupné peníze. Žádali jsme v minulosti například na opravy budov, na které se nám peníze nedostávají z normálního rozpočtu,“ uvedl starosta obce Pohoří Zdeněk Krafka. Podle něho bylo dříve finančních prostředků na venkov daleko méně. Proslýchalo se dokonce, že program bude ukončen. K tomu však nedošlo. „Částky byly ze začátku rozdělovány tak, aby bylo co nejvíce uspokojených zájemců. Na jednu žádost tak bylo málo peněz. V nynějším systému je i možnost získání dotace vyšší. Každý starosta moc dobře ví, co potřebuje udělat a kolik potřebuje peněz. Jsem rád, že to nejsou dvaceti nebo třiceti tisícové dotace, ale i vyšší, ze kterých se dá potom obnovit hasičská zbrojnice, tělocvična, hřiště..,“ dodal Zdeněk Krafka.

Letos kraj v rámci programu obnovy venkova rozdělil obcím 50 milionů korun. „Původně jsme vyčlenili pro žadatele v tomto programu 45 milionů. V průběhu roku se nám ale podařilo tuto částku navýšit o dalších pět milionů z výsledku hospodaření za rok 2007,“ upřesnil bývalý 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Helmut Dohnálek.⋌

PAVEL BED­NÁŘ