Ukrývá zavezená lokalita pískovny Marokánka odpad? Nebo je vše v pořádku a jedná se pouze o „falešný" poplach?

Koncem roku upozornil hradecký zastupitel Adam Záruba na zavážení vytěžených míst pískovny Marokánka „podezřelým" materiálem. Ten má pochybnosti o tom, jestli zemina, kterou soukromé firmy přivážejí k rekultivaci místa, neobsahuje spíše materiál, jenž by měl skončit na skládce.

Firma Městské lesy Hradec Králové však kritiku ústy svého ředitele Milana Zerzána odmítá a považuje způsob rekultivace Marokánky za správný.

I když správce připouští, že se do zeminy může dostat nepatřiční materiál, vše má být pak následně příslušnými firmami vyřešeno.

V každém případě hradecký zastupitel podal podnět i k České inspekci životního prostředí. Ta by měla v nejbližších dnech ve věci Marokánka vydat jasné stanovisko.

Plast a sutiny, nebo vzorná rekultivace? Nad pískovnou Marokánka visí otazník

Hradecko - Odpady ze stavenišť, nebo standardní zemina určená k rekultivaci? Lokalita pískovny Marokánka nedaleko Hradce Králové k sobě přitáhla v nedávné době pozornost. Hradecký zastupitel Adam Záruba poukázal na to, že vytěžené prostory pískovny jsou zaváženy směsicí zeminy a stavebních materiálů, které jsou k rekultivaci – závozu vytěžených míst – podle jeho mínění minimálně nevhodné.

Pískovnu má pod svou správou firma Městské lesy Hradec Králové. V dané lokalitě zaštiťuje firma rekultivační práce, které provádí soukromé firmy. Zástupci hradeckých Městských lesů problém nevidí.

Nicméně na údajně problematické navážky měl být hradecký zastupitel upozorněn před několika měsíci. „Tuto věc jsem si osobně ověřil 30. listopadu 2016 a musím bohužel potvrdit, že je tomu skutečně tak. Kromě zeminy jsou sem ukládány také stavební sutě a znečištěná zemina obsahující zbytky stavebních materiálů, plastové fólie a podobně," napsal Adam Záruba na svých zastupitelských stránkách.

Podle jeho slov je otázkou, co vše je vůbec v zemi zahrnuto, a v té souvislosti poukázal i na to, že pískovna nemá, na rozdíl od klasické skládky, ochranné vrstvy, které by zabránily průniku případných nebezpečných látek do podzemních vod.

„Je to zemina, která je zjevně z nějakých staveb. Je tam namíchaná suť, cihly či kusy betonu. Obava tady je a zkrátka, takový odpad nepatří do lesa, ale někam na regulérní skládku, která je k tomu určena," dodal pro Hradecký deník Záruba, který ze zmíněných důvodů podal podnět k České inspekci životního prostředí.

Městské lesy: Vše je v pořádku

Ředitel hradeckých Městských lesů, který se zastupitelem komunikoval prostřednictvím kanceláře primátora, má na věc opačný názor.

„Myslíme si, že máme vše v pořádku a můj osobní názor je takový, že jsme nic neporušili a žádnou nevhodnou tam neumožňujeme vozit. Vše je patřičně ošetřeno podle zákona a dané legislativy," uvedl Zerzán s tím, že na navezenou zeminu jsou k dispozici odborné testy, které schválily příslušné úřady.

Interpretace fotografií

Zastupitel Adam Záruba svůj názor ve svém veřejném článku podpořil i sérií fotografií, jež mají ilustrovat způsob zavážení na sklonku listopadu.

Kromě sutin a cihel je na jedné z nich vidět i plastová fólie čouhající z nově navezené půdy.

Ředitel Městských lesů HK ovšem oponuje, že fotografie je pouze účelová, neboť se jedná o kus plastové pásky, která slouží k ohraničení území a dostala se do zeminy náhodou.

„Například fotografie s plastem je účelová. Když se podíváte z dálky, tak je tam jediný červený fábor a ten označoval stanoviště, když se hrnula zemina. Bohužel kousek se strhl," uvedl ředitel s tím, že každoročně se kolem silnic nasbírají desítky pytlů plných plastů a to je podle něj podstatnější věc než utržený kus igelitu.

Kromě plastu pak svou roli v „netradičních" zavážkách měl hrát i stavební materiál, jako jsou cihly a suť. Podle ředitele Zerzána však i toto má vysvětlení a řešení. K navážce cihel a dalšího materiálu mělo při takovém množství dojít náhodou. V každém případě firma, která takto suť navezla, měla již vše dát do pořádku.

„Když se objeví, co tam nepatří, tak firma má povinnost na vyzvání do týdne zjednat nápravu, což se samozřejmě stalo," dodal Zerzán s tím, že kdyby v současné chvíli nepokrýval lokalitu Marokánky sníh, měl by každý možnost vidět, že zavážka je v pořádku.

Inspekce se vyjádří

Celou záležitostí se zabývá i Česká inspekce životního prostředí.

„Inspektoři ČIŽP provedli na základě podaného podnětu předem neohlášenou kontrolu tohoto zařízení. Uskutečnila se 12. prosince 2016. Celý proces kontroly ještě není u konce, v současné době prověřujeme kvalitu odpadů přijímaných k rekultivaci z hlediska škodlivin. Více informací v tuto chvíli nemůžeme sdělit," uvedla za ČIŽP Jana Jandová.

Podle informací by se inspekce k celé záležitosti měla vyjádřit v průběhu tohoto týdne.