Vše začalo stížnostmi pana Koubka. Bydlí na samém okraji Dlouhých Dvorů a asfaltka, která slouží i jako vjezd k jeho domu, volně přechází ve zpevněnou štěrkovou cestu. Ta vede přes pole až do sousední Lípy. „Pěkná cesta," pomyslel by si náhodný kolemjdoucí.

Zaprší a je problém

Jenže problém vyvstává pokaždé, když trochu zaprší a vyjedou zemědělci se svými stroji. Ti totiž k cestě na pole využívají právě úsek komunikace, který vede před domem Jaroslava Koubka.

„Máme tu věčně znečištěnou silnici. V jiných částech obce je čisto, jen my musíme chodit vrstvou bláta, kterou se nikdo neobtěžuje uklidit," stěžuje si pan Koubek a žádá úklid po obci.

Asfaltka se tu opravdu občas pod vrstvou bahna ztrácí  – suchou nohou nepřejdete.

Jenže rozježděná hlína, se kterou by si ve větším městě poradily čistící vozy během několika minut, je pro Střezetice, které mají necelé čtyři stovky obyvatel, velký problém. Nejsou totiž peníze nazbyt, které by se mohly využít k úklidu.

„O problému víme a řešíme ho," tvrdí starosta Radim Slánek. Řešit lze však jen jedním způsobem – domluvou zemědělcům. Podle zákona by měl totiž znečištěnou vozovku uvést do původního stavu ten, kdo ji zašpinil.

Na schůzi nechodí

„Je tu však i další věc," připouští starosta obce. „Nikdo další z Dlouhých Dvorů si na zablácenou komunikaci nestěžuje. Ani od pana Koubka nám nikdy vlastně nepřišla žádná oficiální stížnost. Dokonce se nikdy nebyl podívat na veřejné schůzi, kde je pro projednání těchto věcí prostor. Vše řeší jen přes e–mailovou komunikaci a přes noviny. Ostatně není to takhle poprvé," naznačuje Radim Slánek, kterého vzniklý problém očividně mrzí.

„Se zemědělci jsme v podstatě v denním kontaktu – vždyť jsme malá ves. Chápu, že panu Koubkovi vadí špinavá ulice, ale chápu také zemědělce. Například při sezonních pracích, když jsou na poli téměř pořád, nejde, aby byla silnice skvěle uklizená," vysvětluje starosta, který má i přesto s místním družstvem v plánu znovu jednat.

O znečištění hovoří       i zákony
Zákon o pozemních komunikacích § 28:
Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

Družstvo? Nemluví

Nám se však i přes opakované pokusy žádné vyjádření zemědělců získat nepodařilo – družstvo s Deníkem odmítlo jakkoliv komunikovat.

Spor o bláto na silnici však není jediný. Jaroslavu Koubkovi vadí i další věci. Třeba to, že veškeré investice jdou prý pouze do Střezetic a na Dlouhé Dvory už nic nezbývá.

„Obec odmítá opravit místní komunikace i chodníky. Přitom ve Střezeticích je mají nové. U sousedů mají zkrátka všechno hezké, investují i do věcí, které nejsou až tak důležité. Na nás se při rozdělování financí zapomíná."

„Všechno je to o penězích," reaguje na dalších stížnost starosta. „Přednost zkrátka dostala silnice, která je vozidly využívaná více. Nemůžeme všechno opravit najednou. Obec se snažíme zvelebovat postupně," vyvrací tvrzení pana Koubka starosta.

Řešení? Podle zákona je jednání místního družstva přestupkem. „Znečištěná komunikace patří kraji. Pokud  nedojde k úklidu, lze požádat nás, abychom ulici vyčistili. Faktura se pak předá k úhradě viníkovi," popisuje obvyklý postup Správa údržby silnic.

Každá mince má však dvě strany. V tomhle případě život na vesnici, který má své plusy, ale přináší i řadu nevýhod. Třeba právě bláto na silnici. A právě s tím by měl každý, kdo bydlí hned vedle pole, možná tak trochu počítat.

Veronika Skřivanová