Začíná se 1. prosince. 
V tento den můžete dorazit mezi 10. a 17. hodinou.

„Vhodné věci zpeněžíme a výtěžek použijeme k podpoře samostatného bydlení lidí 
s mentálním postižením 
v Hradci. Zbylé věci použijeme k vybavení bytů 
v síti podporovaného bydlení, pro kamarády bydlící v našich bytech nebo dále rozdáme mezi potřebné," vysvětlují pořadatelé ze společnosti Skok do života a z nadačního fondu Hradecký majordom.

„Žádná věc nepřijde nazmar!" ujišťují.

Věci můžete nosit do 20. prosince nebo je nabídnout na www.bazarobot.cz.   (pr)