Stávající dešťovou kanalizaci hodlá obec vyměnit za odpadní síť s čistícím systémem. „Momentálně máme hotovou pasportizaci. To znamená, že jsme dokončili mapování stavu současné kanalizace,“ objasnil starosta obce Miloš Havel.

Jeníkovice mají povolení vypouštět splašky do přilehlých toků, především Pavlického potoka, až do roku 2014.

Do té doby musí obecní úřad vyřešit systém čištění odpadů.

„To je část projektové dokumentace, o které se momentálně vedou debaty. Máme tři možnosti: buď výpustní rybníky, nebo pomocí potrubí vytlačit odpadní vody do blízkých Třebechovic, anebo vybudovat vlastní čističku odpadních vod,“ upřesnil starosta Havel.

Celá stavba vyjde na bezmála 25 milionů korun. „Je to zatím hrubý odhad. Konečné náklady se budou odvíjet právě od toho, jaký systém čištění nakonec zvolíme,“ dodal Havel.

Obec se bude snažit získat dotace na vybudování kanalizace z republikových i evropských zdrojů. „Jsme malá obec. Náš rozpočet se ročně pohybuje kolem tří až pěti milionů. Sami bychom si tak velkou akci nemohli dovolit. Budeme se snažit z různých programů získat kolem dvaceti milionů z odhadovaných pětadvaceti,“ upřesnil starosta.

Se stavbou by se mělo začít v horizontu dvou let.