„Byla to delikátní operace. Rameno jeřábu v délce 46 metrů jsme demontovali a skládali na chodník v ulici ČSA, kde jsme se museli trefit do tři metry úzkého prostoru mezi budovou sálu zastupitelstva a silnicí, kudy vedou troleje,“ uvedl Martin Krumnikl z firmy Skanska.