Odborná péče pro nejmenší občánky města zůstane zachována. Magistrát počítá s jeslemi ve svém plánu rozvoje sociálních služeb a naopak do nich chce investovat nemalé částky.
„V současné době jsme jedno z posledních měst v hradeckém regionu, které tuto službu občanům poskytuje,“ podotkl náměstek primátora Martin Soukup.
Jesle mají v tuto chvíli kapacitu 65 dětí, což zatím stačí. Pokud by došlo k rychlému nárůstu zájmu o tuto službu, je město připraveno vytvořit další místa.

„Objekt bývalých jeslí ve Štefánikově ulici byl z části zrekonstruován a jsme ochotni ho opět k tomuto účelu využít. Nemyslím si ale, že by zájem byl tak vysoký, aby to bylo potřeba. Souvisí to i s politikou státu, kdy mateřská je v tuto chvíli celkem vysoká,“ prozradil náměstek Martin Soukup. V případě kritické situace má řešení i ředitelka Martina Štochlová. „K dispozici je menší prostor, který dětem z nejmladšího oddělení slouží jako tělocvična. Jeho využitím získáme dalších pět až 10 míst,“ říká. Potvrzuje se, že sloučení obou jeslí bylo dobrým krokem. Nebyl odmítnut ani jeden žadatel a náklady na provoz se snížily. Ale i tak dosahují pěti milionů ročně.

„Nejedná se o kompletní rozpočet. Ten je zhruba o 80 tisíc vyšší,“ prozradil Marek Šimůnek z odboru sociálních věcí. I přes takovouto částku peníze nestačí. Stále je potřeba rekonstrukce fasády, oken, terasy a vnitřních podlah v některých šatnách.
„Jsou to jen střípky, co vše je potřeba udělat,“ uvádí ředitelka Štochlová. V horizontu dvou let má město v plánu další obnovu, a to fasády i oken. „Je to asi jedna z posledních velkých oprav, která je akutně potřeba. Počítáme s investicí kolem tří milionů,“ sdělil Šimůnek.