V březnu podobný návrh náměstka primátora Martina Hanouska zastupitelé odmítli, nyní ale se změnami prošel. Sám Hanousek přišel s kompromisním návrhem, podle kterého by jídelna skončila ke konci října. Vypsat chtěl také výběrové řízení na soukromého provozovatele, který by v prostorách obědy pro seniory dál vydával. „Zjistil jsem konkrétní nabídku od soukromého subjektu, který by jídelnu mohl provozovat jako výdejnu za stejnou cenu 70 korun za oběd. Jsou toho schopni při jednom a půl úvazku, město v současné době provozuje jídelnu při čtyřech úvazcích. Ukazuje to na to, jak je to neefektivní,“ uvedl Hanousek.

S protinávrhem pak přišel pirátský zastupitel Pavel Vacek. „Rozdíl v těch návrzích je ten, že my bychom rádi garantovali, že se to nezruší dřív, než se najde nájemce,“ obávali se Piráti toho, že by v provozu mohla vzniknout mezera. Nakonec se zastupitelé všech stran shodli na tom, že jídelna skončí poté, co bude podepsána smlouva s novým provozovatelem. To by se mělo stihnout do konce října. Senioři by tak neměli o možnost stravování v Šafaříkově ulici přijít a obdobná by měla zůstat i cena.

Pro město je jídelna důchodců ekonomicky nevýhodná, ročně na ni doplácí zhruba milion korun. Od spuštění jejího provozu v roce 2005 počet strávníků klesl zhruba na třetinu, nyní denně vaří pro zhruba 90 seniorů. V jídelně pracují čtyři zaměstnankyně, všechny již byly podle Hanouska informovány o možnostech pracovního uplatnění v rámci školních jídelen.