Oba čelili podezření, že mají vazby na vedení společnosti Gama Fobos, která vyhrála soutěž na zpracování analýzy stavu školních kuchyní. Kontrolní výbor zastupitelstva, který se do šetření pustil na žádost náměstků, ale nenašel důkazy, že by tendr ovlivnili.

„Došlo kformálním chybám, které ale neměly vliv na výsledek soutěže. Ostřet zájmů také nešlo, protože neexistoval zákon, který by mohli porušit,“ uvedl předseda kontrolního výboru ArnoštUrban.

Šetření sice prokázalo, že Herman podnikal sakcionářem vítězné firmy, ale opřidělení zakázky nerozhodoval.

„Závěry výboru potvrdily, že jsme nevinní vplném rozsahu. Nebylo to vrozporu se zákony. Informace některých médií se nezakládaly na pravdě,“ řekl Boris Herman.

Za své náměstky se postavil také primátor Otakar Divíšek. „Já ty podnikatele znám taky, to byste mohl nařknout imě. Někteří uchazeči měli být vyloučeni, ale stejně nakonec zakázku získala firma snejnižší cenou. Bylo to poctivé.“

Podle opozičního zastupitele za KSČM Lubomíra Štěpána ale Boris Herman chyboval. „Před hlasováním rady města měl alespoň upozornit na vazby a neměl hlasovat,“dodal.