„V loňském roce jsme provedli celkem 95 kontrol ve vyvařujících jídelnách a 34 ve výdejnách jídla. Sankce jsme uložili pouze jediné základní škole, v jejíž jídelně jsme objevili závady v expedici hotových pokrmů a jejich uvádění do oběhu,“ uvedla Katarína Poláková z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Vyvařovny procházejí kontrolou každý rok, výdejny jednou za dva roky.

V případě zjištění závad a porušení předpisů mohou hygienici uložit fyzické osobě blokovou pokutu pět tisíc korun, právnickým osobám hrozí sankce až deset tisíc korun.

Inspektoři vloni kontrolovali mimo jiné provozní podmínky, dodržování hygienických předpisů, nebo stavebnětechnický stav objektů.

I když řada obcí provedla v posledních letech rekonstrukce školních jídelen, nebo se na ně v nejbližší době chystá, našli velké množství závad.
„Zhruba u čtyřiceti procent školních stravovacích provozen jsme zjistili nedostatky ve stavebnětechnickém stavu budov. Na Hradecku však nejsou jídelny v takovém stavu, aby je hygienická služba musela uzavřít nebo omezit jejich činnost,“ tvrdí Poláková.

Hradecká radnice registruje v okrese 95 stravovacích zařízení. „Z toho je jedenapadesát jídelen s vyvařovnami, 43 výdejen a jedna samostatná školní jídelna funguje v Chlumci nad Cidlinou. Jejich zřizovatelem je obec. Bydžovsko v této evidenci zahrnuto není,“ dodala vedoucí odboru školství magistrátu Alena Synková.

Jitka Jelínková

Pět procent školních jídelen nevyhovuje normám