Kamery měřící rychlost či sledující průjezd na červenou a SPZ vozidel. Panely s informacemi o dopravních nehodách nebo uzavírkách. To může být do dvou let realita v Hradci Králové i Pardubicích. Obě města společně zažádají o dotaci Evropskou unii na inteligentní dopravní systém.

Smart cities

„Chtěli bychom se přiblížit takzvaným smart cities, tedy chytrým městům, které takový systém ve svých ulicích mají. Musíme vypracovat plán udržitelnosti pro aglomeraci větší než 150 tisíc obyvatel, což společně s Pardubicemi splňujeme. Na studii se podíleli například odborníci z dopravního podniku, technických služeb či městské a státní policie," vysvětlil Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Podle něj by se moduly a kamery mohly v ulicích objevovat už v roce 2016 či 2017. Náklady odhaduje na dvě stě milionů pro každé město.

Systémy obou měst budou spolupracovat a do budoucna není vyloučené rozšíření na silnici mezi krajskými metropolemi.

Systém usnadní cestu nejen řidičům ale také práci například hasičů, policie, záchranářů, městské hromadné dopravy nebo technickým službám. Už dříve město přiznalo, že stávající semafory jsou za hranicí své životnosti a financování z Evropské unie je ideální příležitost, jak modernizovat dopravní systém.

Inteligentní systém řízení dopravy v České republice najdeme již v Ostravě, Brně, Praze a Plzni.

Bourání domů? Chytrý systém je lepší
O inteligentním dopravním systému se mluvilo již před dvěma roky v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Vlna protestů se zvedla, když se na veřejnost dostala informace o možném rozšíření Koutníkovy ulice ze tří na čtyři pruhy. Tím by přišla řada lidí o střechu nad hlavou, protože jejich domy by byly zbourány. Jinou variantou by bylo využití právě zmíněného systému. „Ten by mohl operativně řešit aktuální průjezdnost tím, že pomocí světelné a dopravní signalizace by v dopoledních hodinách vznikly dva pruhy směrem do města a naopak odpoledne dva pruhy z města. Tento systém funguje nejen v zahraničí, ale také v českých městech," řekl tehdy Jindřich Vedlich, náměstek primátora.