Nejdříve za deset let se začne stavět hradecká jižní spojka. Silnice, která je pro dopravu k krajské metropoli podle odborníků i řidičů nezbytná. Hotovo by pak mohlo být o dva roky později. Deníku to prozradil Michal Doubek, investiční referent Ředitelství silnic a dálnic.

Právě ŘSD je investorem této stavby, jejíž cena převyšuje 1,6 miliardy korun.

„Město Hradec Králové dosáhlo významného milníku, když se podařilo znovu zařadit projekt jižní spojky do fáze přípravy. Plánovací komise ŘSD vyjádřila souhlas s projektem jižní spojky a přidělila potřebné finance na dokumentaci k územnímu rozhodnutí," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Vzhledem k tomu, že ŘSD stavbu zaplatí, má jisté podmínky. A to, aby město převzalo pod svou správu část II. silničního okruhu (Gočárova).

Jižní spojka je do budoucna pro Hradec Králové stejně nezbytná jako severní tangenta.

„Její význam bude spočívat nejen v odklonění tranzitní dopravy z centra města, ale spojka bude sloužit také jako obslužná komunikace pro rychle se rozvíjející území ve městě a jako alternativní trasa ze západní části města na Hradubickou silnici. Po dokončení vytvoří jižní spojka, severní tangenta a stávající silnice I/11 v úseku od Kuklen (křižovatka Bláhovka) po okružní křižovatku u ČKD v Plotištích vnější třetí městský okruh Hradce Králové," popsal Vedlich.

Stávající územní plán Hradce Králové s jižní spojkou počítá jako se stavbou veřejně prospěšnou, a to proto, že její význam nespočívá pouze v ulehčení dopravy pro město, ale úlohu zde hraje i ekologická funkce. „Trasování je vyznačeno ve stávajícím návrhu nového územního plánu. Jižní spojka bude začínat u mimoúrovňové křižovatky Bláhovka, dále povede kolem budovy HZS, Hypernovy (Albert), dále přes lokalitu Temešvár a na Hradubickou silnici se napojí mezi obchodní zónou Tesco a čerpacími stanicemi Shell.

„S dalším pokračováním Jižní spojky přes Labe směrem na Třebeš není v současném výhledu počítáno, a to z důvodu vysokých nákladů na překonání Labe i vzhledem k ochraně životního prostředí. Tento směr by v budoucnu mohlo obsloužit takzvané jižní propojení – tedy plánovaná spojnice mezi křižovatkou na Hradubické silnici u Makra a silnicí mezi Hradcem a Vysokou nad Labem," dodal náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Schéma hradecké Jižní spojky.