Pravoslavní křest'ané si v neděli v kostelíku svatého Mikuláše v hradeckých Jiráskových sadech připomněli svátek Křtu Páně na Jordáně. Tento významný den nazývají také Bogojavlenije anebo Theofania, tedy Zjevení Svaté Trojice. Po liturgii, kterou vedl protopop Milan Augustýn Jareš, následovalo tradiční svěcení vody. Tu si domů nakonec odneslo zhruba osmdesát lidí. Jareš poté navštívil několik nemocných, aby také s nimi svátek oslavil. Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové čítá přibližně 300 věřících. Bohoslužebným jazykem je církevní slovanština, čeština a řečtina. (raš)Foto: František Hloušek