Město v podstatě vyhovělo skoro všem, co požádali, kromě dvou. Ti předepsané podmínky nesplnili.

Žadatel o příspěvek musí trvale bydlet ve městě a mít na svém kontě úspěchy z různých soutěží krajské úrovně. Darované peníze slouží i třeba k úhradě dopravy studenta, který studuje na zahraniční škole. Lze jimi i ocenit studentské vědecké práce prokazatelně vysoké úrovně nebo  práce, které jsou pro město přínosné. Nemajetní studenti mohou příspěvek získat, pokud žijí v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.

„Některé peníze byly rozděleny studentům jednorázově a některým budou vypláceny po dobu 10 měsíců," říká Anna Maclová, náměstkyně primátora.