Připraveny budou v průběhu celého dne výtvarné aktivity – výrobky z papíru, výkresy, omalovánky nebo pohybové hry – házení míčků do otvorů, rybolov. Chybět nebude ani stavění puzzle, hračky, kostky.

Návštěvníci obchodního centra, kteří by rádi podpořili činnost Nomia, si budou moci zakoupit některý z předmětů Nomia na podporu činnosti a rozvoje Dětského krizového centra – samolepky, bonbóny, hrníčky. Celý květen je také otevřena veřejná sbírka na podporu Dětského krizového centra. Pokud by se chtěl někdo z návštěvníků zapojit do dobrovolnictví organizace, bude možné na místě získat informace o podmínkách.

Nomia poskytuje sociální služby s registrovaným sociálním poradenstvím a krizovou pomocí. Cílovou skupinou zařízení jsou osoby, které se staly oběťmi násilí a trestné činnosti. Jsou to zejména týrané ženy, které prožily domácí násilí a jiné osoby, na kterých byla páchána trestná činnost. Další cílovou skupinou jsou různě znevýhodňované děti, které se díky okolnostem nebo nepříznivé situaci v rodině (rozvod, rozchod, konflikty, svědci domácího násilí, špatná péče rodičů) ocitly ve vážných krizových situacích a staly se ohroženými. Jsou to často děti, u kterých byl diagnostikován syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Těmto klientům poskytuje pomoc formou sociální práce, psychologického poradenství, cílené psychoterapie při zpracování prožitých traumat a péči psychiatrickou.