V kauze sporu mezi Hradcem Králové a společností CTP sice „leží“ na stole deset milionů jako součást případného smíru, ale ani jedna strana se k nim nezná. Hradecká radnice tvrdí, že s miliony přišel nizozemský developer a jeho jednání je tak neseriozní. „Podle návrhu dohody, kterou městu předložili zástupci CTP, za poskytnutí souhlasu potřebného k vydání stavebního povolení přispěje CTP do městského rozpočtu deseti miliony korun na veřejně prospěšné projekty,“ informoval tiskový mluvčí radnice Petr Vinklář v tiskové zprávě. S jejím zněním však zástupce developera rezolutně nesouhlasí.

„S velkým překvapením a téměř konsternovaně jsme četli magistrátem vydanou tiskovou zprávu. Formulace v ní použité nepovažujeme ze strany města za projev jedné ze stran soudního sporu, která má zájem na smírném řešení,“ uvedl mediální konzultant CTP Boris Kudláček s dodatkem, že označení postupu společnosti CTP za neseriózní nepovažuje v dané situaci za korektní. „Jednoznačně nemůžeme souhlasit s tvrzením, že za smír nabízíme deset milionů korun. V našem návrhu žádná nabídnutá finanční částka nebyla. Požadavek na tento příspěvek na podporu veřejně prospěšných projektů vzešel od zástupců města Hradec Králové,“ dodal Boris Kudláček.

Město si však trvá na svém a za původce peněz dál označuje nizozemskou firmu. „První podobu návrhu smíru zaslali městu zástupci CTP a předloženou podobu smíru následně připomínkovali i právní zástupci města,“ uvedl mluvčí Petr Vinklář s tím, že soud smír může projednat a případně schválit pouze po jeho odsouhlasení zastupitelstvem města.

„Ze strany žalobce žádný schvalovací proces v navrženém soudním smíru zakotvený není, dá se tedy předpokládat, že CTP s návrhem soudního smíru souhlasí a takto jej chce předložit ke schválení soudu. V tuto chvíli tedy jde o návrh CTP. Pokud soudní smír schválí zastupitelstvo, bude to pak návrh obou stran soudního sporu,“ dodal mluvčí.