Řešení v podobě kruhové křižovatky je však stále v nedohlednu. K vyřešení celé situace nakonec pomohla náhoda, respektive oprava nedaleké okružní křižovatky Brněnská, kdy se v době její „výluky“ osadil problematický přechod semafory. „Ze začátku byli někteří lidé proti, ale nakonec se to ukázalo jako šťastné řešení. Kromě bezpečí, kdy se tu díky semaforům nestala žádná dopravní nehoda, to byl zásadní přínos pro dopravu, tedy pro vjezd i výjezd z nemocnice,“ uvedl ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička, který v mezidobí, kdy byl přechod přechodně osazen semafory, začal vyjednávat, aby tu světelná signalizace zůstala i po ukončení oprav Brněnské. „Oficiálně jsem oslovil všechny zainteresované strany, aby semafory zůstaly funkční. Teď mám zprávu, že by tu měly být natrvalo, ale až od poloviny příštího roku. DO té doby bych byl rád, kdyby tu byly ty provizorní,“ dodal ředitel nemocnice. Podle hradeckého magistrátu se skutečně semafory do míst, kde se v budoucnu uvažuje o zřízení kruhové křižovatky, vrátí. Není však jasné, kdy.

„Semafory u vjezdu do nemocnice byly dočasně povolené pouze po dobu platných objízdných tras v souvislosti s opravou kruhové křižovatky na Brněnské a navazujících větví městského okruhu. Umístění těchto provizorních semaforů již tak nejde prodloužit. V současnosti se zpracovává studie proveditelnosti na úpravu této křižovatky, kde by byly semafory umístěny standardně instalací do země,“ nechal se slyšet mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Podle něj však stále půjde do jisté míry o dočasné řešení, protože celé toto území bude řešené jinak v rámci rekonstrukce křižovatky Mileta.

Rozhodne studie

„Studie stanoví i předpokládané náklady, na základě toho se pak rozhodne, zda se tyto úpravy budou realizovat či nikoli. O podílu na krytí nákladů chce město jednat i s majiteli či správci komunikací, které křižovatkou procházejí, tedy s fakultní nemocnicí a Správou silnic Královéhradeckého kraje,“ dodal mluvčí.

V časovém horizontu tápe i hejtmanství. „Máme za to, že se tato opatření v průběhu zvýšené dopravní zátěže jednoznačně osvědčila a přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na území města,“ uvedl mluvčí hejtmanství Jiří Klemt s tím, že v tuto chvíli se vedou jednání o umístění semaforů. Kladně se k této záležitosti, kdy se krajský úřad obrátil na město s dotazem, zda plánuje realizaci světelných signalizačních zařízení v ulici Zborovská. „Vzhledem ke skutečnosti, že umístění světelných signalizačních zařízení bylo navrženo jako přechodné, pouze po dobu realizace stavby, bylo by v případě trvalé úpravy provozu nutné přistoupit i ke stavebním úpravám daných křižovatek,“ dodal mluvčí hejtmanství.

Jinam se nevrátí

Někteří řidiči kvitovali i provizorní semafory u nedaleké křižovatky u hradecké Hvězdy. Tam se však signalizace nevrátí. „Po stránce bezpečnosti je návrat semaforů k nemocnici nutný. Na dalším křížení u Hvězdy však toto řešení nemá opodstatnění,“ řekl inspektor silniční sítě krajské správy silnic Lubomír Hrabák.