Čtyři různé stromy

První etapou byl výběr a výsadba stromů na školní zahradě. Třída Čmeláčků zvolila jabloň, Berušky třešeň, Sluníčka sakuru a Kuřátka jeřáb. V podzimních měsících jsme při vycházkách s dětmi stromy pozorovali a vybírali jsme, který by se nám líbil. Potom jsme si v mateřské škole vyrobili vlastní stromečky ze spadaného listí a přírodnin. Výtvarné činnosti se přenesly i do rodin dětí, neboť vytvářely výrobky pro soutěž „O nejkrásnější strom".

Na konci listopadu při akci „Den stromů" si každá třída za pomoci profesionálních zahradníků vysadila svůj vlastní strom. Děti s nadšením pomáhaly zahrnout nový stromek zeminou a zalévat ho. Také si stromeček pohladily, či mu zazpívaly písničku, aby dobře rostl.

Podpora vnímání

Cílem výsadby stromů je seznámit děti s okolní přírodou, a to především aktivními činnostmi a cestou bezprostředního pozorování. Zážitkové učení dětem pomáhá postupně chápat elementární vztahy a souvislosti mezi člověkem a přírodou. U „svých" stromů se budou třídy společně scházet, chtějí pozorovat přírodní jevy spojené se střídáním ročních období a společně hodlají o stromky pečovat.

Díky projektu se zahrada královéhradecké mateřské školy obohatí také o další podněty, které u dětí povedou k podpoře vnímavosti, ale rovněž k začátkům spoluodpovědnosti za tvorbu okolního prostředí ve kterém žijí.

Jana Brandejsová