Univerzita v krajské metropoli hostila zasedání rektorů českých vysokých škol. V současné době se připravuje nové změní zákona o vysokých školách. Některé body však Česká konference rektorů hodnotí jako nedostatečné a s návrhem ministerstva školství až tak nesouhlasí. Problém se řeší na více úrovních a jeho řešení považují akademici za více než aktuální a ožehavé téma.

„Česká konference rektorů zásadně nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu v oblasti vysokého školství. V průběhu posledních pěti let došlo k poklesu podílu výdajů na veřejné vysoké školy na HDP o 12,4 procentního bodu a výdajů na jednoho studenta o 16,9 procenta. Klesající výdaje na vysoké školství ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí či zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol, destabilizují vysokoškolské instituce a sníží konkurenceschopnost ČR,” uvedli ve společném prohlášení rektoři českých vysokých škol. Dále uskupení čelných představitelů vysokých škol například vadí, že dochází k zbytečným průtahům a k rizikům nevyčerpání prostředků z evropských fondů. „Uvítali bychom zejména vyšší míru samosprávy vysokých škol. Zákon nedostatečně vymezuje autonomii veřejných vysokých škol včetně oblasti hospodaření,” prohlásili rektoři. Výstupy ze zasedání shrnují následující fakta.

Česká konference rektorů nedoporučila k přijetí ani Věcný záměr zákona o vysokých školách v nynějším znění, stejně jako Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům tak, jak byl zatím navržen „Vysokým školám by se měla ponechat větší svoboda. Bylo by chybou ukrajovat jejich vedení některé z pravomocí,” uzavřel pracovník hradecké univerzity, který si přál zůstat v anonymitě.