Svou školu mohly děti v doprovodu rodičů nanečisto otestovat u příležitosti dnů otevřených dveří. „Očekáváme, že pro následující školní rok 2017/2018 se dostaví k zápisům 1232 budoucích prvňáčků. V loňském roce přišlo k zápisům celkem 1160 dětí, v září jich do lavic prvních tříd usedlo 984. Celková kapacita základních škol je dostatečná a čítá 9100 žáků," říká Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit magistrátu.

Vedení všech základních škol ještě před zápisem připravilo dny otevřených dveří, město ve spolupráci s řediteli vydalo publikaci „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků" s cílem představit rodičům i dětem prostředí a nabídky jednotlivých škol.

Přijímání dětí do prvních tříd se bude řídit stejnými pravidly jako v loňském roce. I nadále se bude postupovat podle kritérií, na kterých se shodli ředitelé škol a jako doposud budou při přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přihlížet ředitelé škol ke spádovosti podle místa trvalého bydliště.

Dále se bude přihlížet také ke skutečnosti, zda se vzdělává ve škole sourozenec, nebo zda dítě navštěvovalo mateřskou školu, která je součástí školy základní.