Osobní konzultace není výjimkouPolní nemocnice se před svým odletem připravovala v Hradci Králové a většina jejích lékařů pochází z hradecké vojenské základny. „Novou posilu a práci, kterou meteorologové odvádějí velice vítáme a rozhodně ji odvádějí na profesionální úrovni,“ dodal Bubeník.

Všichni specialisté na počasí jsou vzhledem k informacím, které poskytují a zpracovávají, podřízeni skupině vzdušných operací. Mimo ní úzce spolupracují i s řízením letového provozu a také s odborníky z bezpečnosti letového provozu.

„Naším každodenním úkolem je především tvorba a vydávání předpovědi počasí na různě dlouhý časový úsek. Většinou jde o 12hodinovou nebo jednodenní až třídenní předpověď,“ uvedl jeden z hlavních pracovních úkolů náčelník skupiny meteorologie Patrik Lacina. Dodává, že se nejedná jen o tuto činnost, ale velmi podstatnou součástí práce je také vytváření přímo účelových předpovědí počasí pro specifické vojenské činnosti nebo poskytování osobní konzultace letovým posádkám.

Nejčastěji pozorovaným jevem je silný zákal a zvířený prach, který způsobuje sníženou dohlednost v blízkém okolí letiště. „Náhlé změny počasí jsou v Kábulu běžné. Během několika minut se může slunečná obloha změnit v obrovskou prachovou bouři, anebo v zimě i ve sněhovou vichřici,“ zdůraznil Bubeník.
Vedle rutinní práce v naprosto odlišných podmínkách, se českým meteorologům povedlo zavést nový způsob předávání informací spolupracujícím skupinám.

Silivie Růčková

Malá skupina svelkým posláním

Čeští vojenští meteorologové působí v pravidelných rotacích v misi ISAF v Afghánistánu na mezinárodním letišti v Kábulu od dubna roku 2004.

Od 19. března tohoto roku jsou poprvé součástí 1. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky. Tato čtyřčlenná skupina je složená ze dvou meteorologů-pozorovatelů a dvou meteorologů-prognostiků.

Malá skupina zde však neplní malé úkoly – právě naopak. Čeští meteorologové působí na letišti v Kábulu společně s kolegy zostatních armád NATO (v současnosti celkem šest národností), a tak se každodenní spolupráce neobejde bez plynulé komunikace v angličtině. Mnohonárodní meteorologická skupina je, vzhledem kinformacím které zpracovává a poskytuje, podřízena skupině vzdušných operací (AIR OPS), kromě ní úzce spolupracuje se skupinou řízení letového provozu (ATC) a také se skupinou bezpečnosti letového provozu (FSO) letiště Kábul.

Výčet služebních povinností této meteorologické skupiny je nepřeberný. „Naší úlohou je tvorba prezentací a vydávání předpovědí počasí na 12, 24, 48 a 72 hodin. Účastníme se také každodenního ranního brífinku velitele letiště. Dále máme za povinnost sestavovat letištní předpovědi TAF s platností 9 a 24 hodin, vytvářet účelové předpovědi počasí pro specifické vojenské činnosti, poskytovat výstražné meteorologické informace, podle požadavků posádek letounů zpracovávat letovou dokumentaci, poskytovat osobní konzultace letovým posádkám, vydávat předpovědi počasí pro požadované tratě letů nad územím Afghánistánu a pro zahraniční lety … a takto bychom mohli pokračovat dál“, popisují svůj každodenní „pracovní chlebíček“ náčelník skupiny meteorologie major. Ing. Patrik LACINA a synoptik nadporučík Ing. Jozef MEDVEĎ.

Harmonogram práce meteorologa-pozorovatele meteorologické skupiny však není o mnoho chudší. „My především poskytujeme letecké meteorologické služby všem uživatelům letiště Kábul s důrazem na nebezpečné meteorologické jevy jako jsou například limitní teplota, boční vítr a zhoršené dohlednosti“, pokračuje ve výčtu svých pracovních povinností starší meteorolog praporčík Karel VACHEK, „a také provádění nepřetržitého měření, pozorování a sestavování leteckých meteorologických zpráv METAR, SPECI a jejich odesílání do aliančního meteorologického centra vSRN“, doplňuje slova svého kolegy starší meteorolog praporčík Michal NOVOTNÝ.

Meteorologická měření probíhají pomocí dvou stanic TACMET (Tactical Meteorological Station) WS201MP, které jsou schopny automaticky měřit mimo jiné dohlednost, výšku a množství oblačnosti. Stanice TACMET automaticky generuje zprávu, kterou meteorolog-pozorovatel využívá k sestavení již zmiňované zprávy METAR nebo SPECI. Nutno podotknout, že nejčastěji pozorovaným jevem vpodmínkách letiště Kábul je silný zákal a zvířený prach, který často způsobuje zhoršenou dohlednost vblízkém okolí letiště. Za zmínku také stojí značná proměnlivost počasí v průběhu několika minut a časté - vlétě prachové a v zimě sněhové bouře. Radiosondážní měření podmínek volné atmosféry se uskutečňuje pomocí vypouštění a sledování radiosondážních balonů plněných heliem, sledovaných a vyhodnocovaných prostřednictvím systému DIGICORA III. Službu konající meteorolog-prognostik má pro svoji práci k dispozici především meteorologický systém NAMIS (NATO Meteorological Information System). Ačkoliv je území Afghánistánu přibližně dvakrát tak velké než území SRN, na jeho teritoriu se nachází jenom devět funkčních meteorologických stanic, z nichž některé nepracují v nepřetržitém provozu a některé jsou provozovány pouze v automatickém režimu poskytujícím omezené informace. Výsledný malý počet stále činných stanic vkonečném důsledku zabezpečuje pouze omezené vstupní informace nezbytné pro přípravu kvalitní předpovědi. „Dalším problémem je, že území Afghánistánu se nachází pouze v okrajových oblastech všech dostupných numerických modelů“, vysvětluje specifika tvorby předpovědí major Patrik LACINA. Na druhou stranu velkým přínosem pro práci na meteorologické služebně jsou informace získávané z detektoru blesků stanice TACMET.

Vedle rutinní práce ve složitých a zcela odlišných klimatických a pracovních podmínkách skupina českých meteorologů zavedla do praxe nový kvalitní způsob přenosu meteorologických informací orgánům řízení letového provozu.

Celá meteorologická skupina odvádí na letišti vKábulu profesionální práci na špičkové úrovni a celý český kontingent, kterému velí plukovník MUDr. Zoltán BUBENÍK, je na její práci a renomé, které zde vKábulu za dobu svého dosavadního působení získala, právem hrdý

.

Autoři: mjr. Ing. Miroslav TOMÁNEK, náčelník smíšené meteorologické jednotky

mjr. Ing. Patrik LACINA, náčelník skupiny meteorologie

kpt. Ing. Vlastimil SCHLINGER, tiskový a informační důstojník 1. kontingentu AČR v Afghánistánu

Chcete-li se dozvědět více o životě našich vojáků v Afghánistánu, klikněte zde.

Chcete-li se dozvědět ještě víc, klikněte tady.