Mise skončila, vojáci se vrátili ve zdraví

Polní nemocnici zKábulu nakonec čelila "náletu" medailí

 

Po pěti měsících se včera doma v Hradci Králové představil první kontingent polní nemocnice. Od března do 9.srpna byl vKábulu, kde ve vojenském close zoom_in areálu na mezinárodním letišti zajišťovala zdravotnické služby pro vojáky koaličních jednotek ISAF.

Většinu této polní nemocnice tvořili lékaři a zdravotníci královéhradecké vojenské nemocniční základny, kde se také vojáci pro zahraniční mise převážně připravují.

Kontingent v úterý 28. srpna na slavnostním shromáždění přivítal náměstek ministryně obrany Jaroslav Kopřiva a představitelé generálního štábu, ale také hradeckého magistrátu, poslanec David Kafka ,senátor Karel Barták a biskup královéhradecký Dominik Duka.

Zástupci ministerstva obrany předali všem členům kontingentu Záslužný kříž ministerstva obrany, Čestný odznak Přemysla Otakara II. a další medaili ministerstva obrany za službu vzahraniční misi.

close zoom_in Jak uvedl velitel kontingentu plukovník Zoltán Bubeník, česká polní nemocnice během svého pětiměsíčního pobytu ošetřila na 2500 pacientů a uskutečnila na 60 velkých operací.

“Misi hodnotím jako vskutku úspěšnou, protože jsme splnili dané úkoly. Mezi operačními výkony převažovaly operace dlouhých kostí, tedy hlavně zranění nohou od různých nastražených výbušnin, teroristických útoků i válečných akcí. Mezi ambulantními ošetřeními zase bylo nejvíce stomatologických výkonů, neboť náš zubní lékař je jediným vjednotkách ISAF,“ vysvětlil plukovník Bubeník.

Připomněl, že práce našich zdravotníků je nyní velmi složitá, neboť bezpečnostní situace vAfghanistánu se větší aktivizací Talibánu a různých teroristických skupin komplikuje.

Nejmladší členkou prvního kontingentu byla 24letá armádní zdravotní sestra Michaela Trojanová zOlomouce pro níž to byla vůbec první zahraniční mise. close zoom_in Osmého července vKábulu také oslavila své 24. narozeniny.

“Nevěděla jsme do čeho jdu. Měli jsme poměrně hodně práce, ale vpodstatě stejné jako vkaždé jiné nemocnici. Celkově to bylo pro mne hodně poučné. Nepříjemně mne překvapilo počasí - pořád bylo nezvyklé horko kolem 37 stupňů a vAfghanistánu snad stále fouká silný vítr spískem. Ale jsem ráda, že jsem se mise této zúčastnila,“ svěřila se.

JIŘÍ KOŠŤÁK

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého

close zoom_in

(zřízen nařízením náčelníka Generálního štábu Armády České republiky z 10. května 2002) Odznak byl zřízen k ocenění výjimečných výsledků, kterých dosáhli vojáci z povolání při plnění významných úkolů. Je jednostupňový a může se vojákovi udělit pouze jednou. Odznak uděluje náčelník Generálního štábu AČR a vyhlašuje jej ve svém rozkaze ve věcech personálních. Jeho udělení není spjato s žádným předem stanoveným termínem, uděluje se operativně v návaznosti na splnění podmínek pro jeho udělení. Tento odznak nemá charakter resortního vyznamenání. Popis: odznak má průměr 40 mm, je ražen z tombaku a na povrchu je pozlacený. Na lícové straně (avers) je zobrazena zepředu polopostava středověkého krále ve zbroji, který před sebou drží oběma rukama meč za čepel. Při spodním okraji je přerušený nápis „PŘEMYSL OTAKAR II. KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ“. Na rubu odznaku (revers) je v horní části stojící český lev s napřaženou levou přední tlapou a pod ním je nápis „ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY“ ve dvou řádcích. Odznak je svislým kroužkem a pohyblivým kroužkem zavěšen na průvlečné náprsní stuze o délce 60 mm a šířce 38 mm. Stuha je fialovo-černo-fialovo-bílo-fialovo-černo-fialová (4:8:6:2:6:8:4). Stužka má rozměr 38×10 mm. Odznak nebo pouze stužka se nosí na levé straně prsou za vyznamenáním a medailemi.

 

 

Dnes, tj. v úterý 28. srpna, se na Masarykově náměstí koná slavnostní přivítání prvního kontingentu polní nemocnice. Od března až do 7. srpna zajišťovala zdravotnické služby pro jednotky koaličních vojsk ISAF v Kábulu. Základ polní nemocnice tvořili lékaři a zdravotníci hradecké vojenské nemocniční základny. Zástupci ministerstva obrany jim dnes předají medaile.

close zoom_in

ÚTERÝ 28. SRPNA 2007

V úterý 28. srpna v 10.00 hodin se za účasti náměstka ministryně obrany pro vyzbrojování Jaroslava Kopřivy, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitele Společného operačního centra generálmajora Josefa Prokše a dalších hostů uskuteční na Masarykově náměstí v Hradci Králové slavnostní nástup příslušníků 1. kontingentu AČR polní nemocnice a chemické jednotky po jejich návratu z nasazení na území Afghánistánu. V průběhu slavnostního nástupu převezme 98 vojáků, kteří pod velením plukovníka MUDr. Zoltána Bubeníka po čtyři měsíce působili v mírové operaci mnohonárodních sil ISAF na základně v Kábulu, medaile ministryně obrany Za službu v zahraničí a další vyznamenání.

close zoom_in

Zahraniční mise close zoom_in

Vstupem do Severoatlantické aliance převzala Česká republika také závazek spolupůsobit v zahraničních misích pod vlajkou NATO. Díky zkušenostem z předcházejících let, kdy jsme se zapojili do Programu Partnerství pro mír (PfP) a vedli si úspěšně především v zemích bývalé Jugoslávie, zvládá naše republika velmi dobře nasazení českých vojáků i v jiných částech světa. Do podvědomí veřejnosti vstoupila naše účast v zahraničních misích i působení českého kontingentu v dalekém Afghánistánu.

close zoom_in

ISAF - Polní nemocnice a chemický odřad

Na základě požadavku Velitelství spojeneckých sil v Evropě (ACO SHAPE) na vyslání polního zdravotnického zařízení, rozhodnutí vlády ČR a souhlasu obou komor Parlamentu ČR je do sil ISAF vyslán kontingent polní nemocnice AČR a protichemického odřadu s předpokládaným termínem nasazení 6 měsíců.

close zoom_in

close zoom_in

2. kontingent AČR

Polní nemocnice a protichemický odřad

Velitel 2. kontingentu AČR je plukovník MUDr. Igor Krivosudský

Kontingent tvořili:

Příslušníci polní nemocnice v počtu 83 osob ; Příslušníci chemické jednotky v počtu 13 osob ; Příslušníci vojenské policie v počtu 3 osob.

V kontingentu je 64 mužů a 35 žen s věkovým průměrem 33 let. Nejstarším příslušníkem je čtyřiapadesátiletý chirurg a nejmladší profesionálkou je jednadvacetiletá laborantka.

close zoom_in

Hlavní operační úkoly kontingentu:

Poskytování zdravotnického zabezpečení vojákům sil ISAF; Tranzit pacientů a udržení zdravotního stavu před strategickou evakuací ; Vytváření výjezdních týmů pro případ hromadných ztrát a to do vzdálenosti až 10 km v okruhu kábulského letiště ; Vykonávání preventivní a veterinární péče v prostoru odpovědnosti ; Podíl na přípravě místního zdravotnického personálu.

Protichemický odřad

Součástí kontingentu AČR je protichemická jednotka. Její příslušníci plní v misi sil ISAF vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tj. vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek. Dále jsou schopni provádět odběr vzorků a jejich analýzu. Chemickou jednotku tvoří příslušníci 31. brigády radiační chemické a biologické ochrany v Liberci.

Velitelem chemické jednotky byl major Ing. Jaroslav Bartoš.

close zoom_in

DALŠÍ INFORMACE:

Polní nemocnice je určena ke zdravotnické podpoře mise ISAF v oblasti Kábulu; k poskytování odborné lékařské pomoci raněným a nemocným v průběhu bojové činnosti i mimo ni a ke krátkodobé hospitalizaci raněných a nemocných. Plní i schopnosti rozšířené částečně odsunové sběrny raněných.

Organickou strukturu polní nemocnice bude tvořit zdravotnické jádro s chirurgickými schopnostmi a odbornostmi. V řídící a podpůrné složce polní nemocnice budou zastoupeny odbornosti nezbytné pro zabezpečení chodu nemocnice. close zoom_in

Polní nemocnice provádí péči postavenou na primární chirurgii, jednotce intenzivní péče a zdravotnických lůžkách. Zařízení je schopno stabilizovat pacienty po chirurgickém zásahu před evakuací do nemocnice na území vysílajícího státu, bez nutnosti průchodu vyšší etapou na teritoriu mise. Obsahuje primární chirurgii, lůžka pooperační péče a jednotku intenzivní péče, nemocniční lůžka se zdravotnickým personálem, schopnost zobrazovacích metod (RTG, ultrazvuk) a rozšířenou polní laboratoř s možností dodávek krve.

Odsunová sběrna raněných je polní jednotka se schopností zdravotnického dohledu nad hospitalizovanými pacienty, kteří čekají na další evakuaci v rámci odsunového řetězce.

Ochrana a obrana polní nemocnice bude zabezpečena silami působícími v oblasti Kábulu, kde bude polní nemocnice dislokována. Pro případ náhlého zhoršení bezpečnostní situace v prostoru nasazení je zpracován souhrn opatření k zabezpečení ochrany jejich příslušníků, včetně možnosti okamžité evakuace z místa nasazení.

Celkové náklady spojené s vysláním polní nemocnice pro rok 2007 jsou stanoveny ve výši cca 150 milionů Kč a budou hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. V souladu s rozhodnutím Severoatlantické rady ke společnému financování operací NATO se předpokládá, že NATO bude část finančních nákladů ČR refundovat (např. výdaje na dopravu personálu a techniky, včetně prvotních nákladů na rozmístění a rotaci personálu). Pro NATO je zajištění bezpečnosti a stability Afghánistánu v současnosti prioritou.

K hlavním úkolům aliančních sil ISAF (International Security Assistance Force) patří pomoc afghánské vládě při výcviku Afghánské národní armády a policie a pomoc při realizaci programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace země a podpora místním bezpečnostním složkám v boji proti obchodu s drogami.

close zoom_in Bezpečnostní situaci v Afghánistánu obecně lze hodnotit jako trvale rizikovou. K největším hrozbám patří působení bojůvek Talibanu, teroristických skupin, organizovaný zločin spojený s výrobou a distribucí drog, nedostatečný výkon státní správy na regionální úrovni, korupce, etnické problémy a náboženský extremismus.

V hlavním městě Kábulu, v jehož regionu bude kontingent polní nemocnice a protichemického odřadu AČR působit, je bezpečnostní situace relativně stabilizovaná. Přesto i zde dochází k teroristickým útokům proti mezinárodní přítomnosti v zemi a vojákům sil ISAF.

Mandát sil ISAF je obecně vymezen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001, která síly ISAF zmocnila pomáhat afghánským orgánům při zajišťování bezpečnosti.

Rozšíření působení sil ISAF na celé území Afghánistánu RB OSN schválila rezolucí č. 1510 v roce 2003. Poslední prodloužení bylo schváleno RB OSN rezolucí č. 1707 ze dne 12. září 2006.

close zoom_in

Příslušníci útvarů a zařízení zdravotnické služby AČR dosud úspěšně působili zejména v těchto zahraničních misích

1999 – Albánie (humanitární pomoc zemětřesení)

1999 – Turecko (pomoc při odstraňování následků zemětřesení)

2002 – polní nemocnice 2003 – ISAF Afghánistán

2003 – polní nemocnice Enduring Freedom-Kuvajt

2003 – polní nemocnice Basra - Irák

2004 – 2005 chirurgické týmy v britské polní nemocnici v Iráku

2005 – 2006 – polní nemocnice v operaci NATO „Winter Race“ v Pákistánu (zemětřesení)

close zoom_in

close zoom_in

Hradecký deník byl (duchem) s nimi

Od první do poslední chvíle byli redaktoři Hradeckého deníku s českými vojáky v Kábulu v kontaktu. Prostřednictvím přímých telefonických rozhovorů a obsáhlých elektronických zásilek jsme okamžitě informovali o všem, co se české jednotce v nebezpečné vzdálené zemi přihodilo.

Kliknutím na název článku je možná rekapitulace všeho, čím vojáci prošli a o čem bylo lze v Hradeckém deníku číst.

close zoom_in

close zoom_in Už druhá polní nemocnice se chystá do Kábulu

close zoom_in V Afghánistánu má nejvíce práce český stomatolog

close zoom_in Operace v Kábulu

close zoom_in Dětský den v Kábulu v české režii

close zoom_in Polní nemocnice v Kábulu teď zažila největší masakr

close zoom_in Polní nemocnice v Kábulu čelila krizové situaci

close zoom_in Polní nemocnici v Kábulu zasáhla sprška medailí

close zoom_in Bouře máme pod kontrolou

close zoom_in Druhý kontingent polní nemocnice se přesunuje do Kábulu

close zoom_in Armádní zdravotnici čeká první zahraniční mise

close zoom_in V Kábulu se nyní střídají české polní nemocnice

close zoom_in Chirurg polní nemocnice má za sebou unikátní operaci

close zoom_in

close zoom_in