Dva zranění při bombovém útoku


„Ošetřili jsme tu teď dva afghánské policisty zraněné při nedělním bombovém útoku. Mají poranění od střepin i tlakové vlny. Zůstávají našimi pacienty na jednotce intenzivní péče. Atentátník odpálil nálož před budovou kábulského policejního velitelství. Nedělní atentát byl nejkrvavějším od invaze spojenců v roce 2001 a vyžádal si 35 mrtvých,“ řekl nám velitel jednotky Zoltán Bubeník, který je hradeckým vojenským lékařem a má za sebou už několik zahraničních misí.

Polní nemocnice, která se připravovala v Hradci Králové a tvoří ji převážně chirurgové a zdravotníci hradecké vojenské základny, je na kábulském letišti od konce března.

„Poskytujeme zdravotní služby koaličním jednotkám ISAF a za tu dobu jsme ošetřili více než 1400 pacientů. Jde o různá zranění, ale chodí k nám i lidé s bolestmi krku, břicha a vůbec s virózami,“ upřenil Zoltán Bubeník.

Jednotka se domů vrátí začátkem srpna a vystřídá ji další hradecký kontingent. V úterý zavítal do české polní nemocnice příslušník nizozemského královského letectva, generálmajor Freek H. Meulman, který je v Afghánistánu zástupcem velitele vojsk ISAF pro vzdušné operace. Vysoce ocenil dosavadní práci kontingentu, zejména bezchybnou práci výjezdních zdravotních týmů v rámci mezinárodních pohotovostních sil letiště.

Ve středu zase českou polní nemocnici navštívil velvyslanec České republiky při velitelství NATO v Bruselu Štefan Füle. Doprovázel ho vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě Američan John Graddock. Také oni byli s činností nemocnice velmi spokojeni.

S D Ě L E N Í

TISKOVÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

Datum: 20.června 2007

Téma: Návštěva zástupce velitele ISAF pro vzdušné operace včeské polní nemocnici

Tisková a informační služba MO poskytuje sdělovacím prostředkům informace a fotografie z 1. kontingentu polní nemocnice AČR vsilách ISAF na území Afghánistánu :

Vúterý 19. června 2007 vdopoledních hodinách zavítal dočeské polní nemocnice působící na mezinárodním letišti vKábulu, příslušník nizozemského královského letectva generálmajor Freek H. MEULMAN, který je vAfghánistánu zástupcem velitele ISAF pro vzdušné operace. Zajímal se především o organizaci české polní nemocnice, její připravenost na hromadný příjem raněných a spolupráci svelením kábulského mezinárodního letiště. Při prohlídce nemocnice ho doprovázel velitel kontingentu plukovník MUDr. Zoltán BUBENÍK, náčelník štábu kontingentu major Ladislav ŠLECHTA, hlavní lékař major MUDr. Michal PLODR a zástupce velitele letiště KAIA podplukovník Peter van der BROECK, příslušník belgického letectva.

Generálmajor MEULMAN velmi kladně hodnotil dosavadní práci kontingentu, a to jak zhlediska činnosti polní nemocnice, tak i chemické jednotky. Ocenil zejména bezchybné naplňování práce výjezdních zdravotnických týmů vrámci pohotovostních sil letiště. Zajímal se také o maximální kapacity nemocnice vpřípadě hromadného neštěstí, spolupráci všech složek vojenské zdravotnické služby v prostoru operace RC-C (Regional Command Capitol) a také o spolupráci sostatními složkami zdravotnické služby ISAF vprostoru celého Afghánistánu.

Velmi pochvalně se zmiňoval také o práci české protichemické jednotky, jejíž příslušníci si připravili ukázku vybavení a techniky a informovali generála Meulmana o výsledcích své práce od začátku plnění operačního úkolu. „Přeji Vám klidný průběh závěrečných týdnů mise a přeji si, aby při vědomí, že Vás tady máme, jste nemuseli zasahovat při krizové situaci, která by mohla ohrožovat životy lidí na kábulském letišti a v jeho okolí“, sdělil svá přání veliteli chemické jednotky majoru Radku MALINOVI.

Na závěr své návštěvy zavítal ještě jednou do koridoru polní nemocnice, aby si popovídal setřemi příslušníky nizozemské armády, kteří byli zraněni při výbuchu nástražného systému vjižní části Afghánistánu a poté byli převezeni ke stabilizaci jejich zdravotního stavu do české polní nemocnice před strategickou evakuací do Holandska. „To, co jsem měl možnost vidět u Vašeho kontingentu, mne naplňuje určitým pocitem ujištění, že o vojáky ISAF, a nejen o ně, je a bude ve Vaší nemocnici vždy náležitě postaráno. Děkuji Vám a pokračujte nadále ve Vaší velmi dobře odváděné práci“, řekl generálmajor MEULMAN před nizozemskými pacienty členům velení českého kontingentu.

Autor: plk. MUDr. Zoltán BUBENÍK, velitel 1. kontingentu

Ve středu 20. června 2007 vdopoledních hodinách navštívil 1. kontingent polní nemocnice a chemické jednotky AČR vKábulu velvyslanec České republiky při NATO v Bruselu Štefan FÜLE.

Velvyslanec Fűle doprovází vrchního velitele spojeneckých sil vEvropě amerického generála Johna CRADDOCKA, který je vAfghánistánu na pracovní cestě.

„Pan generál si vybral mě a české novináře abychom se zúčastnili této pracovní cesty, během níž máme možnost setkat se jak snašimi příslušníky zdravotnické služby na kábulském letišti tak i s českými vojáky vprovinčním rekonstrukčním týmu (PRT) ve Feyzabádu. Zároveň máme v úmyslu navštívit provincii Logar, která je novým potenciálním místem pro působení našeho nového PRT na území Afghánistánu, ovšem za předpokladu, že tento záměr schválí vláda a Parlament České republiky,“ zhodnotil velvyslanec FÜLE účel své návštěvy.

Pan velvyslanec FÜLE si svelikým zájmem prohlédl celý nemocniční koridor, kde se seznámil seschopnostmi české polní nemocnice a také se živě zajímal o názory a zkušenosti příslušníků zdravotnického personálu nejenom ztéto, ale i z předchozích misí. „Polní nemocnici tohoto typu jsem navštívil již několikrát a i zdomova ji znám velmi dobře. Musím však říci, že tak jak ji vidím zde, vtěchto podmínkách a vtakovémto rozsahu, to předčilo mé představy. Celý váš tým zde ve velice krátké době postavil a zprovoznil špičkové zdravotnické zařízení, na které můžeme být právem hrdi“, uvedl velvyslanec na závěr prohlídky nemocničního koridoru.

Pan velvyslanec poté ještě navštívil chemickou jednotku, která je součástí 1.kontingentu a seznámil se sprocedurou odběru, zpracování a vyhodnocování zjištěných chemických vzorků. „Mohu vám shrdostí říci, že vaše chemická jednotka je vBruselu hodnocena velice kladně, zvláště při představě, co dosud vaši příslušníci dokázali a vjak malém počtu zde i vČeské republice působíte“, pochválil velvyslanec FÜLE příslušníky chemické jednotky těsně před svým odletem.

1. kontingent polní nemocnice a chemické jednotky, kterému velí plukovník MUDr. Zoltán BUBENÍK působí vAfghánistánu v prostoru kábulského letiště již více než tři měsíce. Za tuto poměrně krátkou dobu ošetřil personál nemocnice na 1400 pacientů. Tento kontingent ukončí svou misi vprvní polovině srpna a bude vystřídán druhým kontingentem, jemuž bude velet plukovník MUDr. Igor KRIVOSUDSKÝ.

Autor a foto: kpt. Vlastimil SCHLINGER, tiskový a informační důstojník 1. kontingentu AČR, Afghánistán