Důvodem zásahu je špatný zdravotní stav osmatřiceti lip, jednoho javoru, cypřišku a zeravu a z toho plynoucí výrazně narušená statická stabilita těchto dřevin. Na jaře je nahradí stejný počet mladých stromů.

Kácet se má začít příští týden. „Vzhledem k tomu, že práce musí probíhat za provozu, žádáme návštěvníky, aby v místech provádění prací dbali zvýšené opatrnosti,“ upozornila vedoucí střediska hřbitovů Naďa Štěrbová.