Při prvním ze tří plánovaných honů na kachny jim Starovodský rybník vydal 104 kačen.

„Byly to kachny odchované k tomuto účelu. Je to odměna za celoroční práci,“ řekl nám předseda mysliveckého sdružení Svornost ve Staré Vodě Drahoslav Vlk. Vysvětlil, že na deset členů sdružení připadá dohromady kolem 400 hodin odpracovaných při péči o zvěř a přírodu.

„Vysazujeme ovocné i jehličnaté stromky, děláme remízky. Zavedli jsme to, že zvěř přikrmujeme nejen v zimě, ale po celý rok, aby nestrádala, když má mladé. Třeba bažanti si udělají hnízda kolem zásypu a nemusí bloumat po revíru, kde by je mohla chytit škodná,“ upřesnil hospodář starovodských myslivců Jaroslav Lhoták. Dodal, že na letošní rok mají v plánu také čtyři hony na drobnou zvěř, ale pokud bude bažantů a zajíců málo, nemusí se uskutečnit ani jeden. „Příroda a zvěř jsou naším přírodním bohatstvím, které musí zůstat zachováno i příštím generacím,“ vysvětlil hospodář.