Na konci září schválilo strategii integrované teritoriální investice (ITI) hradecko - pardubické aglomerace pět ministerstev. Peníze půjdou na konkrétní projekty.

Zastupitelé krajského města už začali dávat pokyny k pořizování prvních konkrétních projektů. Jedná se například o bezbariérovost vybraných škol.

Peníze do dopravy

Nejde však jen o oblast školství. Peníze poputují i do dopravy.

„Inteligentní dopravní systém by měl v budoucnu usnadnit řidičům cestu přes město s využitím takzvané zelené vlny a při zachování plynulosti silničního provozu současně zvýhodňovat prostředky městské hromadné dopravy," popisuje Karel Vít, vedoucí magistrátního odboru strategického plánování a projektového řízení.

Dojít by mělo i na další projekty, například modernizaci odbavovacího systému městské hromadné dopravy na principu bezkontaktních čipových karet a harmonizaci s pardubickou MHD s návazností na využití této karty ve vlacích i v linkových autobusech.

Za tímto účelem město zadalo studii, která by měla objasnit podrobnosti.

Bezbariérovost škol

Úpravy, které se chystají ve školách, by se měly rozjet o letních prázdninách v roce 2018. „Jedná se konkrétně o investice do budov, tříd a jejich vybavení tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro studium fyziky, matematiky a dalších předmětů polytechnického zaměření, IT, tedy úprava a vybavení laboratoří či například tabletové učebny. Spolu s tím patří k infrastruktuře zajištění plné bezbariérovosti," říká náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Město za uplynulých pět let do rekonstrukcí škol investovalo už více než čtvrt miliardy korun, na řadu by nyní mělo přijít zkvalitnění výuky, a to zejména v oblasti polytechnického vzdělávání. V majetku města je i budova Muzea východních Čech, s jejíž obnovou město rovněž v rámci ITI počítá.

Koupí trolejbusy?

Také dopravní podnik usiluje v rámci strategie ITI o získání dotace na rozšíření trolejbusových tratí, včetně nákupu trolejbusů. Připravují se i záměry pro bezpečnější nemotorovou dopravu.

Jednotlivé investiční projekty, s nimiž se v rámci ITI v následujících letech počítá, jsou ve fázi záměru a budou jednotlivě projednávány v orgánech města. Stejně tak i o výších dotací pro město budou řídicí orgány teprve rozhodovat.

Inteligentní dopravní systém
Do několika let by v Hradci za evropské peníze mohl začít fungovat inteligentní dopravní systém.
Na hradeckém okruhu by měla vzniknout sestava prvků obsahující nejenom radary, ale také měřiče intenzity dopravy, hlídače průjezdu na červenou, vážení vozidel, meteoradary či preferenci vozidel MHD.
Systém by měl usnadnit řidičům cestu přes město s využitím takzvané zelené vlny a při zachování plynulosti silničního provozu současně zvýhodňovat prostředky městské hromadné dopravy.
Inteligentní dopravní systém v sobě zahrnuje i obnovu semaforového parku, který v Hradci Králové již nějaký ten pátek přesluhuje.