Na místě bývalých Caivasových domů nalezneme v současné době budovu Galerie moderního umění.

Mívala zde úřadovny filiálka Rakousko–uherské banky, a to až do doby, než si místo zakoupil Záložní úvěrní ústav. Plány nové stavby ústavu připravil c. k. stavební rada architekt Osvald Polívka z Plzně.

Architekt působil v Hradci Králové v době J. Kotěry a F. Sandra a patřil k nejproduktivnějším architektům naší secese. Byl tvůrcem Obecního domuv Praze.

Na budově záložního ústavu pracoval Polívka v letech 1911 až 1912. Pojal tuto budovu velice střízlivě.

Průčelí budovy vertikálně členil a nároží vytvořil v podobě hranolové věže, která se stala dominantou této části Velkého náměstí.

Vysunutá část stavby, věžovitý rizalit v prvním patře, předstupuje mírně o arkýř podpíraný pevnými odstupňovanými konzolami.

Vchod do budovy je z náměstí a je ozdobený plastikami bronzových figur od sochaře L. Šalouna, od kterého jsou i postavy v nárožních výklencích – nikách hranolové věže.

Alegorické figury nesou název Věda a Příroda a znamenají plodnost.

Vstup je obložený černým mramorem a je dotvářený bronzovými dveřmi a žulovýmpředním schodištěm.

Práci provedla Společnost pražské Metalurgie. Vestibul budovy má mramorový obklad stěn a stropní okno.

Celá stavba Záložního úvěrního ústavu byla zadána firmě V. Nekvasil z Prahy Karlína.

V neděli 20. října 1912 odevzdala firma hotovou budovu k prohlídce prvním návštěvníkům, aby obdivovali toto jedinečné Polívkovo moderní dílo. Směrem do náměstí byly místnosti bankovní.

V zadní části byly úřadovny státního zastupitelství a byty. Místo zde měly směnárny, pokladny, burzovní oddělení, účtárny a telefonní centrála.

Římsu věžovitého rizalitu nad posledním patrem nesou tři sochy z betonu, karyatidy. Nahrazují sloup. Jejich autorem je František Fabiánek, talentovaný žák profesora Myslbeka.

Do Hradce Králové přišel Fabiánek roku 1911 a pobýval ve městě do roku 1914.

V té době uspořádal v Hradci Králové dvě výstavy. Ve foyeru Klicperova divadla a v muzeu společně s malířem, hradeckým rodákem M. Beránkem. František Fabiánek studoval na sochařské škole v Hořicích.

Pro několik budov v Hradci Králové navrhl bohatou figurální výzdobu: portál činžovního domu Františka Černého v Šafařikově ulici nebo skupinu karyatid na domě stavitele Novotného proti budově filozofické fakulty hradecké univerzity. Známé jsou Fabiánkovy podobizny doktora Klumpara, Rudolfa Němce a paní Holečkové.

Budovu Záložního ústavu využíval archiv, před rokem 1990 Muzeum dělnického hnutí a dnes patří Galerii moderního umění.

JIŘÍ MALINA