Ve Velké ulici poblíž školy je bývalý hřbitov, na jehož východním konci stojí kostel z let 1780 až 1781, zasvěcený sv. Pavlu. Byl náhradou za kostel stejného zasvěcení na Slezském Předměstí, který byl při stavbě hradecké pevnosti roku 1778 zbořený. Návrh kostela je od Václava Runkase a je uložený v hradeckém archivu.

Jak kostel sv. Pavla na Pouchově vypadal, představuje kresba Huga Václava Seykory z roku 1822.

Malíř, kapitulár a knihovník strahovského kláštera žil v letech 1793 až 1856. Nízká stavba z omítnutých cihel s průčelím rozděleným pilastry na tři pole.

V prostředním je vchod a nad ním obloukovité okno.Pilastry nesou hlavní římsu s barokním štítem, rozděleným na tři pole.

Nad kněžištěm vyčnívá nízká vížka s cibulovitou osmibokou bání.

V letech 1832 až 1833 s nástupem empiru byl kostel rozšířen a jeho přední část přestavěna ve slohu pseudoklasickém Janem Kurzem z Hradce Králové. Vnitř kostela je hlavní barokní oltář a na něm tabernákl (tj. svatostánek – schránka na hostie).

Na zdi je freska pocházející z doby stavby kostela. Zobrazuje sv. Pavla loučícího se s Miletskými. Barokní jsou i postranní oltáře s obrazy Václava a Floriána.

Na pravé straně je růžencový obraz malíře J. L. Klemense, který vymaloval roku 1858 novou křížovou cestu podle nákresu Josefa Führicha. Interiér kostela byl v letech 1970 až 1971 rekonstruován podle projektu architekta Vladimíra Chvojana. Opraven byl kříž, oltář a tabernákl.

Z vnitřní výzdoby je pozoruhodné dřevěné sousoší od řezbáře Soudila a mramorová křtitelnice zhotovená kamenickým mistrem Zdeňkem Ježkem roku 1902.

Před kostelem stojí socha Jana Nepomuckého, ohražená mříží zhotovenou v zámečnické škole v Hradci Králové. Na hřbitově je železný kříž s nápisem „Pokoj a blaho dej naší zemi“ a hroby významných osobností. Připomeňme si básníka F. Turinského, malíře J. L. Klemense, zakladatele továrny na hudební nástroje F. J. Červeného, historika Kristiána Stefana, vinárníka Antonína Gerguliče, otce starosty Hradce Františka Ulricha, spisovatele Ludvíka Domečky nebo stavitele V. Rejchla.

Najdete tady a hrob herce Josefa Beka i regionálního historika Aleše Doubravy. V parku před hřbitovem je pomník obětem I. světové války a pomník Mistra Jana Husa.

Na Pouchově ještě zůstaneme. Královéhradecké obrázky přinesou vyprávění o této části Hradce Králové i s pouchovskou pověstí Lucifer v kočáře.

JIŘÍ MALINA