Na stole ministerstva školství už zanedlouho přibude žádost, v níž největší vysoká škola ve městě žádá z evropských peněz čtvrtmiliardovou dotaci. Ta by měla posloužit na stavbu již třetí budovy v areálu kampusu, který postupně vyrůstá poblíž soutoku Labe s Orlicí.

„Žádost byla podána po více než dvou a půl letech příprav. O náročnosti záměru výmluvně svědčí skutečnost, že zásilka s projektem vážila dobrých dvacet kilogramů,“ uvedl kancléř Univerzity Hradec Králové Ondřej Tikovský.

V novém objektu, který se stane domovem přírodovědných oborů, jež univerzita plánuje sloučit v jednu samostatnou fakultu, budou kromě klasických učeben také speciální laboratoře. Od nich si vedení univerzity slibuje především rozšíření své výzkumné činnosti a s tím související větší uplatnění výsledků v praxi.

Osud stavby má nyní v rukou ministerstvo školství. To bude nyní žádost posuzovat. Pokud ji schválí a doporučí k financování, první dělníci by se mohli v areálu kampusu objevit už na jaře 2011.

Celý komplex se bude po úplném dokončení skládat ze čtyř objektů šachovnicového uspořádání a dalších dvou staveb. V jedné se usídlí rektorát a v druhé vznikne sportovní areál.

V galerii najdete vizualizace celého areálu kampusu.