Náklady stavby činily 174 milionů korun a platil je stát. Při dnešním oficiálním předání stavby to uvedli představitelé stavební firmy VCES. Problém čištění odpadních vod se obce v regionu pokoušely řešit dlouhá léta. Čekání na kanalizaci ukončil až rozvoj kvasinské průmyslové zóny pro společnost Škoda Auto.

Automobilka od roku 2000 do závodu Kvasiny investovala přes devět miliard korun a nyní tam chystá další miliardové investice do výroby vozu Yeti. Stát zóně přidělil dotaci 1,4 miliardy korun a kraj dalších 314 milionů korun. Nová kanalizace, jejíž stavba trvala od listopadu 2005, by měla významně zlepšit kvalitu vod v regionu.

Doposud používaný systém kanalizace s několika zaústěními do místních vodotečí v kombinaci se soukromými septiky zatěžoval životní prostředí a nesplňoval zákonné normy pro vypouštění odpadních vod. Kapacita čistírny, kterou bude provozovat rychnovská společnost Aqua Servis, odpovídá potřebě 4500 obyvatel a do budoucna počítá s rezervou. Nyní v Kvasinách a Solnici s částí Ještětice žije přibližně 3500 lidí.

Hlavní část z veřejné dotace pro kvasinskou zónu směřuje do oprav silnic na Rychnovsku, Náchodsku a Královéhradecku. Peníze také půjdou například na výkupy pozemků pro stavbu bytových domů, do rekonstrukcí škol či opravy rychnovské nemocnice. Z celkové investice má jít téměř 680 milionů korun do infrastruktury, která je majetkem kraje.