Nové kabelové vedení bude sloužit jako napájecí vedení pro jihovýchodní část města, která je ve značné vzdálenosti od napájecích transformoven Hradec Králové – Sever a Hradec Králové – Jih. K výměně kabelu dojde například v oblasti čerpací stanice Shell směrem k Vrbenského kasárnám, v ulici Akademika Bedrny a Šimkově. V úseku ulice Buzulucké, LDN, do ulice Šimkovy, Hradební a U Soudu bude stávající kabel nahrazen novým 35 kV.

Trasa dále vede kolem haly Slavie, Gočárovým okruhem k Všesportovnímu stadionu. „V trase vedení budou vyměněna stávající nevyhovující kabelová vedení vysokého a nízké napětí. Vyměněny budou i nevyhovující přípojkové skříně," potvrdila Šárka Beránkov, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

Stavba byla zahájena v prosinci loňského roku a dokončena bude během letošního srpna. „Nové vedení umožní připojování nových větších odběrů a sníží poruchovost. Vedení také výrazně zlepší možnost záložního napájení," upřesnil Jiří Kudrnáč, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Vedení zvýší spolehlivost dodávky energie a posílí kapacitu sítě v této části Hradce Králové.„Rekonstrukci sítě v této oblasti jsme přivítali. Je dobrá zpráva, že energetici jsou na posílení kapacity dodávek energie a připojování nových zákazníků připraveni," uvedl náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich.