Do čtyřiačtyřiceti prvních tříd v sedmnácti základních školách usedlo 1. září 981 prvňáčků.

„Celková kapacita sedmnácti základních škol činí 9100 míst. Z aktuální evidence poskytnuté vedením škol vyplývá, že první školní den usedlo do školních lavic 7731 žáků. Kapacita je dostatečná, základní školy jsou naplněny ze zhruba 82 procent," vysvětlila Alena Synková, vedoucí odboru školství magistrátu města a dodala, že vloni usedlo první školní den do lavic 7484 žáků, z nichž poprvé do základních škol přišlo 1014 dětí.

„Do městem zřizovaných mateřských škol nastoupilo v letošním školním roce 2939 dětí, přičemž kapacita je 2993," uvedla Alena Synková.

Základní i mateřské školy tvoří největší část městského nemovitého majetku, který čítá v 57 školských komplexech celkem 167 pavilonů. Ty jsou ve zvýšené míře rekonstruovány o letních prázdninách.

Opravy škol jejich provoz neomezují

Opravy škol, které město plánuje především na letní prázdniny by neměly ve větším omezit výuku. Většina se totiž stihla podle plánu.

Předem plánované stavební práce se o letošních prázdninách týkaly především výměny oken, oprav fasád, osvětlení, sociálních zařízení, opravovaly se také kotelny či střechy. Aktuálně stavební práce ještě probíhají na fasádě jihovýchodního průčelí Základní školy J. Gočára, kde je kvůli tomu pouze částečně omezeno větrání v učebnách.

Poslední úpravy

V Základní škole v Úprkově ulici se do konce září opravuje střecha tělocvičny, děti však mohou využívat pro tělocvik venkovní prostory. V Základní škole Sever vyměňuje stavební firma v pavilonech, kde neprobíhá výuka, okna. Oprava kotelny v Základní škole Kukleny, která potrvá do konce září, rovněž výuku neomezuje. Ve všech dalších městem zřizovaných školách začala výuka bez omezení.

„Investice a opravy městského majetku v podobě školních budov jsou každoročně jednou z nejnákladnějších položek. Ačkoliv jsou školní budovy postupně zateplovány a dochází u nich k výměně oken, mají mnohdy však zastaralé elektrorozvody, rozvody vody a tepla, izolace a odvodňovací systémy, což není na první pohled vidět. Hloubková analýza prokázala, že je třeba vynaložit 20 milionů na každou školu, aby byla technicky zcela v pořádku, a to převážně na výměny rozvodů, opravy zdiva, fasád a střech. Z tohoto důvodu budu každý rok prosazovat navyšování rozpočtu. Město každý rok vynakládá na opravy, údržbu, ale i nečekané havárie částku ve výši zhruba 25 milionů korun," vysvětlila Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za  majetek.

Přes léto rekonstruovali za miliony
Stavební firmy měly i letos o prázdninách ve školách napilno. Stavbaři stihli například vyměnit okna ve školní družině i jídelně v Základní škole Habrmanova, v Kuklenách došlo na výměnu osvětlení ve velké tělocvičně a k úpravám podhledů. V Plačicích se v mateřské škole opravovaly krovy včetně střešní krytiny a oplechování, na Novém Hradci Králové musela být opravena hygienická zařízení v tělocvičně, dále střecha na školní jídelně, kde také došlo k výměně eternitové krytiny za vlnitý plech s novou povrchovou úpravou a klempířskými prvky. Základní škola Milady Horákové se dočkala opravy umýváren u školní jídelny a obnovy sociálních zařízení u tělocvičny. V základní škole Sever se kromě opravy sociálních zařízení ve školní družině aktuálně pracuje na výměně oken, což je za dvanáct milionů korun největší městskou investicí letošních prázdnin na školském majetku. V rámci údržby školských zařízení se provádí v průběhu léta i výměny svítidel ve školních jídelnách a v učebnách.