Podvečer organizovala Masarykova společnost v Hradci Králové a návštěvníci hned na začátku pochopili, že podvečerní vystoupení je záskokem za původně ohlášeného řečníka, který měl v ten čas jiné povinnosti. Přesto ani jeden z návštěvníků nevzdal možnost vyslechnout si s pozorností devadesátiminutové vyprávění ze života našeho nejslavnějšího panovníka.

Zaujaly dějiny

Co na vystoupení nejvíce zaujalo, bylo zaměření na dějiny Hradce Králové a stopy, které ve městě Karel IV. a jeho ženy zanechali.

Chtěl bych vyjádřit poděkování panu Brandejsovi za mnohá připomenutí z historie, směřující až do současnosti, která podtrhla význam panovníka a jeho význam pro další rozvoj krajského města. Čestmír Brandejs svým vystoupením potvrdil své řečnické schopnosti a způsob podání historie, který připomíná, že byl v životě nejen nezapomenutelným pedagogem, ale také renomovaným historikem věnného města královen.

Oldřich Suchoradský