Pískovcový Gambrinus s pohárem piva se za námi posmutněle díval, jak pokračujeme v cestě jižní frontou Komenského ulice. Po pravé straně míjíme zimní stadion, dostavěný 11. ledna 1957 s 3700 místy k sezení a 4000 k stání. O deset let později byl stadion zastřešen.

Druhou venkovní ledovou plochu otevřeli roku 1980. Víte, že zastřešení venkovní plochy bylo podmínkou možnosti podílet se na pořadatelství mistrovství světa juniorů do dvaceti let? Stalo se tak v roce 2001. Plocha byla předána v neděli 21. října 2001! Jak to utíká!

Ale to už se blížíme k pevnostní budově, jezdeckým kasárnám. Když byla jízda z Hradce přeložena, obsadilo budovu dělostřelectvo. Dnes patří Okresnímu soudu. Kasárny byly postavené v letech 1786 až 1787. Náklady na stavbu byly značné, protože se stavělo na rameni řeky Orlice. Stavba tvaru obdélníku o stranách 95 krát 58 metrů má uprostřed dva dvory. Hlavní vstup je ve středu čelní stěny.

Klenuté místnosti v přízemí sloužily jako stáje pro koně. V patře bylo ubytováno mužstvo. Ostatní místnosti zabraly kanceláře a skladiště. Zajímavostí stavby jsou čtyři táhlé, vypoluklé a široké pásy v přízemní fasádě, přerušované bosovanými portály vjezdů. Stejně tak čtyři o něco málo menší vjezdy na delších stranách kasáren, které ústí do příslušného koutu dvora.

Právě toto odlišovalo stavbu jezdeckých kasáren od tehdejšího pevnostního slohu. Možná, že je to pro vás i znovu objevené tajemství stavby, kolem které často chodíte.