Dalších téměř 180 kasiček se bude pečetit již přímo v konkrétních obcích a městech regionu.

Výtěžek sbírky je určený na pomoc rodinám s dětmi s postižením, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství lidem v nouzi.