Osud kaštanové aleje v ulici Opatovická v Hradci Králové je s ohledem na plánované zdvoukolejnění železniční trati, která ji lemuje, stále nejasný.

V letošním roce hradecké stromořadí přihlásili místní obyvatelé, kteří bojují za její zachování, do ankety Alej roku. V ní si Kaštanka vede výborně. Pár týdnů před koncem ankety ji hlasující vyzvedli na první místo.

Pokud kaštanová alej prvenství do konce letošního prosince uhájí, mohlo by to pro ní znamenat pevný krok k jejímu zachování.

„Myslíme si, že pokud Kaštanka v anketě vyhraje, významněji to pomůže k jejímu zachování. Proto jsme ji ostatně do soutěže přihlásili," uvedl Ondřej Samek, který se spolu s dalšími dlouhodobě snaží za zachování stromořadí v Opatovické ulici bojovat.

Hradečtí zastupitelé se na svém poslední zasedání shodli na tom, že druhá trať, která má podle plánů SŽDC vzniknout na trase Hradec Králové - Pardubice, bude křížena mimoúrovňově jen pro pěší a cyklisty, což mnoho místních uvítalo.

Zůstává však otázkou, co čeká kaštanovou alej.

Kaštanka se „rve" o vítězství, ale i svou další budoucnost

Plánované zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi se dotkne i kaštanové aleje Kaštanka. Jak moc bude zásah do stromořadí razantní, to zatím jasné není. Přestože se vedení Hradce snaží zabývat různými variantami, jak dopady zásahu zmírnit, je stále pravděpodobné, že by alej mohla přijít o jednu řadu stromů.

Proti vykácení stromů se zvedla vlna nevole. Místní, kteří pokládají dvouřadé stromořadí za symbol dané lokality, uspořádali například petici, happening či se dalšími způsoby snaží upozornit na nejasný osud kaštanové aleje.

V letoším roce byla Kaštanka přihlášena i do ankety Alej roku, kterou zaštiťuje nezisková organizace Arnika. Její případné vítězství by mohlo znamenat i větší šance na její celistvější zachování.

„Síla toho titulu je i v morální rovině. A jelikož máme zkušenosti s vyjednáváním s úřady, jsme ochotni lidem, v případě, že by šlo o vítěznou alej o to více, poskytnou svou pomoc a služby," okomentoval dopad ankety v praktické rovině mluvčí organizace Arnika Jan Vávra.