Město tradičně udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navržení, kteří v roce 2014 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí, se budou opět ucházet o kulturní cenu s názvem "Hradecká múza" a také o „Hradeckou sportovní cenu".

Cenou „Primus inter pares" mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a Cenou „dr. Františka Ulricha" může být oceněna osobnost za celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k jeho mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí.

A konečně ocenění s názvem „Událost roku Hradce Králové" může být uděleno za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, výjimečnou událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2014.

Návrh na udělení výroční ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, u události roku její označení – název, zdůvodnění předkládaného návrhu a dále jméno, adresu, telefonické spojení a podpis navrhovatele.

Formulář návrhu můžete získat na královéhradeckém magistrátu nebo také na internetových stránkách města.