Nového politického kormidla se na radnici v Hradci Králové mají chopit zástupci Hradeckého demokratického klubu, ČSSD,  Koalice pro Hradec a TOP 09. V pátek podepsali koaliční dohodu a ze svých řad vybrali primátora a čtyři náměstky. 
Do primátorského křesla má usednout opět Zdeněk Fink (HDK). Dva náměstci zůstanou na svých postech z minulého období, další dva se svých funkcí zhostí poprvé.

Zdeněk Fink.Zdeněk Fink (HDK)
– primátor Hradce Králové

• 59 let, od roku 2010 primátor Hradce Králové, zastupitelem od roku 1998
• Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
• V letech 1981 až 1994 pracoval na oddělení ORL hradecké fakultní nemocnice, posléze byl privátním otorinolaryngologem.
Od roku 1998 zasedá v královéhradeckém městském 
zastupitelstvu, od roku 2002 je členem městské rady 
a v letech 2004 až 2008 zasedal v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, jehož členem je znovu od roku 2012.

• Jeho úkolem bude zastupovat město, svolávat 
a řídit jednání zastupitelstva a rady města, 
podepisovat zápisy z jejich jednání. Primátor 
také odpovídá za informování veřejnosti 
o činnosti města, podepisuje obecně závazné 
vyhlášky a nařízení.

• Priorita číslo 1: rekonstrukce Velkého náměstí, postupná oprava fotbalového stadionu, vznik nových pracovních míst, rekonstrukce křižovatky u Koruny – i to jsou priority Zdeňka Finka v nadcházejících čtyřech letech. V první řadě je to ale samozřejmě zodpovědné vedení města.

Jindřich Vedlich.Jindřich Vedlich (TOP 09)
- náměstek primátora pro rozvoj města

• V zastupitelstvu města sedí od roku 2010, stejně dlouho je také náměstkem primátora. Od roku 2012 je členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Zároveň je pedagogem na Univerzitě Hradec Králové na Pedagogické fakultě.

• Jeho úkolem bude zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánovaní v praxi či projednávání investičních akcí s investory.

• Priorita číslo 1: V první řade plánuje obejít lidi na Velkém náměstí a získat poslední podpisy, aby se mohlo zrekonstruovat. Dále se chce věnovat problematice Gayerových a Vrbenského kasárna.

Romana Lišková.Romana Lišková (HDK)
- náměstkyně primátora 
pro správu majetku 
a městské organizace

• Do zastupitelstva usedne poprvé. Pracuje jako manažerka a je v Komisi místní samosprávy ve Svinarech.

• Jejím úkolem bude péče o městský majetek i organizace metropole.

• Priorita číslo 1: Čeká ji velká spousta práce, na kterou je ale dle svých slov zvyklá. Romana Lišková přichází z podnikatelské sféry a i když už s magistrátem spolupracovala, chce si nejprve udělat jasno o tom, jak se tam přesně pracuje. Na jaké projekty se chce zaměřit? O tom zatím hovořit nechce, nyní si vytváří analýzu.

Milan Jaroš.Milan Jaroš (ČSSD)
- náměstek primátora 
pro školství, sport 
a životní prostředí

• Zastupitelem byl v období 2006 – 2010. Pracuje jako vrchní inspektor České obchodní inspekce.

• Jeho úkolem bude starat se například o dostatek míst ve školách i školkách nebo o dostatečné sportovní vyžití pro obyvatele Hradce Králové.

• Priorita číslo 1: První kroky na postu náměstka budou souviset se seznamováním se s novou funkcí a s tím, co všechno obnáší. Milan Jaroš by se chtěl poté věnovat fotbalovému stadionu – jde sice o investiční záležitost, ale sportu se týká také.

Anna Maclová.Anna Maclová (Koalice pro Hradec)
- náměstkyně primátora pro sociální věci, kulturu, cestovní ruch a zdravotnictví

• Členkou zastupitelstva města je od roku 2010, náměstkyní se stala na podzim 2011. Čtrnáct let před tím působila jako ředitelka hradecké oblastní charity.

• Jejím úkolem bude starat se seniory 
i lidi bez domova či o kulturní scénu 
v krajské metropoli.

• Priorita číslo 1: Nově má v gesci kulturu. Čeká ji tak například příprava výroční bitvy u Chlumu, prestižní akce mezinárodního charakteru, kromě toho se bude věnovat tématům bytového domu pro seniory, prorodinným aktivitám nebo například sociálnímu bydlení.