Čestmír Brandejs.Čestmír Brandejs (71 let) - úvodní foto v roce 1952…:

Zlomovým okamžikem pro Čestmíra Brandejse bylo září 1951, šest let po skončení druhé světové války. V první třídě na něj čekaly krásné nástěnné obrazy s výjevy z pohádky o Budulínkovi se vstupní větou a vynechanými písmenky pro doplnění. Vpředu zářila barevnými křídami pomalovaná tabule a na lavici na malé žáčky čekaly učebnice a sešity.

Oldřich Suchoradský.Oldřich Suchoradský (69 let) - foto níže v roce 1953…:

Do budovy Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové dříve chodili mladší školáci. V roce 1952 zde sídlila osmiletá střední škola. Do první třídy Oldřicha Suchoradského odvedla maminka, tatínek byl učitelem a musel tak strávit první školní den se svými žáky. Prvňáčků nastoupilo do školy hodně a rodiče museli čekat na chodbě, protože se do tříd nevešli.

Když jsme šli tenkrát do školy… V roce 1953… (Oldřich Suchoradský).

Karel Přibyl.Karel Přibyl (80 let) - foto níže v roce 1954…:

Do školních škamen poprvé usedl Karel Přibyl před 74 lety. Vzpomínky jsou pro něj už mlhavé. O pár let později ale vstoupil d třídy v jiné roli. V září 1953, týden po jeho maturitě, stanul před žáky 4. ročníku základní školy ve Smidarech jako jejich vychovatel, vzdělavatel a třídní učitel. Získal tak lásku na celý život. Učil totiž až do 70 let.

Když jsme šli tenkrát do školy… V roce 1954… (Karel Přibyl).